Stor bogudgivelse om en romertidsgravplads ved Brudager Mark

01. oktober 2009

Den sydøstfynske landsby Brudager kommer på det arkæologiske Danmarkskort! Det sker, når Forlaget Odense Bys Museer fredag den 2. oktober udgiver bogen ”Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn".

Publikationen omfatter to bøger på tilsammen 844 sider, og de er skrevet af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen med bidrag fra inden- og udenlandske specialister i bestemmelse af planterester, menneskeknogler og metallegeringer.

Bøgerne tager udgangspunkt i en jernaldergravplads, som forfatteren har udgravet ved landsbyen Brudager nær Gudme på Sydøstfyn. Her er der afdækket 168 begravelser fra romersk jernalder (ca. 1-375 e.Kr.), og omfattende undersøgelser af gravenes udformning og deres indhold af oldsager har givet et enestående indblik i de forandringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af gravpladsens brugstid. Detaljerede analyser af de gravgaver, som de døde fik med på den sidste rejse, har bl.a. givet væsentlig ny viden om jernalderens teknologi samt om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige typer af genstande.

Ikke mindre end 16 grave indeholdt våbenudstyr – heriblandt romersk producerede sværd. De mange krigergrave kan indikere, at nogle af områdets mandlige beboere har fungeret som hirdmænd for den magtelite, der i 2. årh. e.Kr. grundlagde Danmarks vigtigste boplads ved Gudme blot 3 km borte. Denne relation til datidens økonomiske, politiske og religiøse magtcenter har betydet, at beboerne i Brudager fik adgang til ædelmetaller og andre former for statussymboler fra fjerne egne.

Således indeholdt flere grave bjørnekløer, der har siddet i skind, som blev importeret fra Mellemsverige eller fra den sydlige del af Norge. Om vidtstrakte handelsforbindelser vidner også rester af romerske bronze- og glaskar samt glasperler, der er fremstillet i Romerriget. Spillebrikker og terninger af ben viser, at det ikke kun var værdifulde luksusvarer, man fik fra det mægtige rige mod syd, men også kulturelle (u)vaner! 

I Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn er de mange genstande fra gravene sammenlignet med oldsager, som er fundet i ca. 4500 andre fynske grave fra samme tid, ligesom der også trækkes tråde til andre egne af Danmark - såvel som til fundsteder rundt omkring i Europa. Ved at sammenholde fundene fra de mange gravpladser er det muligt at sammenstykke et billede, der beskriver nogle hovedtræk i samfundsudviklingen på Fyn i 1.-5. årh. e.Kr.

Publikationen er rigt illustreret, og den er udarbejdet og trykt med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. Bogen kan købes ved henvendelse til Odense Bys Museer på museum@odense.dk og på telefon 6551 4601. Eller køb den via netbutikken. Pris frem til 2. november 348,- kr. Herefter er prisen 448,- kr. Udkommer den 2. oktober

Om forfatteren
Mogens Bo Henriksen, født 1966. Arkæolog og museumsinspektør ved Odense Bys Museer siden 1995. Har sideløbende med museumsarbejdet især forsket i jernalderens grave og skattefund, hvilket har resulteret i en lang række fagartikler såvel som populærvidenskabelige artikler om disse emner.

For yderligere oplysninger kan forfatter, museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, træffes på telefon 65514645 og på mail mbhe@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer