DANMARKS HAVNEMILJØER

02. december 2009

- ny fotobog fra Odense Bys Museer om de danske havnes rige og varierede miljøer er udkommet hos Forlaget Odense Bys Museer

Danmarks mange havne er en kulturskat, som mange mennesker sætter pris på. Men havnene er ikke, hvad de har været. Gennem de seneste årtier har de forandret sig, og mange steder er de gamle havne næsten væk. Andre steder er det kun et spørgsmål om tid, før de gamle, bynære havne afvikles og overgår til anden brug.

Søfart har altid spillet en vigtig rolle i Danmark. Med en kystlinje på hele 7300 km har vi en meget stor mængde havne, der spænder vidt - lige fra små fiskerlejer og ladepladser til store, industrielle havneområder. Bogens forfattere og fotograf Flemming Wedell besøgte i perioden 2006-2008 et stort antal danske havne og blev overvældede af den rigdom af bygninger og miljøer, som stadig findes trods de seneste års hurtige omdannelser. De besluttede at skildre havnene særlige miljøer i en bog, der langt overvejende præsenterer nye fotooptagelser fra en bred vifte af havne. Flemming Wedell har i foråret og sommeren 2009 været rundt på et stort antal havne for at indfange de indtryk og miljøer, som skildres i Danmarks havnemiljøer.

Bogen giver en kort historisk oversigt over havneudviklingen gennem de seneste 200 år, fulgt af en række kapitler, der skildrer havnenes miljøer: Havnetyper og landskaber, omdannede havne, industri på havnen, de oversete småbygninger, infrastruktur, værfter og skibsbyggerier, fiskerihavne, aktive havne, oplagspladser havnens administration og meget andet. Hvert kapitel indledes med en kort tekst, fulgt af store fotos med billedtekster. Læseren kan dykke ned i de emner, hun er interesseret i, eller simpelthen lystlæse hér og dér. Skulle læseren få lyst til at vide mere om danske havne, indeholder bogen en fyldig litteraturliste. Bogen kan samtidig bruges som inspiration til at se med andre øjne på ens egen havn eller til at besøge havne andre steder i landet.

Der er mange forskellige havnetyper repræsenteret på Fyn som bl.a. norhavnen i Kerteminde, Kanalhavnen i Odense eller Færgehavnen ved Halsskov. Skibsbygningen har sat sit markante præg på flere af de fynske havne. I det sydfynske har skibsbygningen rødder tilbage til før havnenes industrialisering som i Marstal, men også de store stålskibsværfter som i Svendborg og ikke mindst Odense og Munkebo har efterladt markante og spændende industrielle miljøer. Der er mange andre typiske træk fra havnenes historie at finde i bygninger som f.eks. beghuset i Marstal, dampskibspakhuset i Rudkøbing, kornmagasinerne i Svendborg eller korn- og foderstofområderne i Odense.

Først og fremmest giver bogen læseren indsigt i en vigtig del af den danske kulturarv og viser de danske havnemiljøers rigdom og variation og en lyst til at se nærmere på de hundredvis af varianter over havne, som stadig er derude.

"Danske havnemiljøer" er skrevet af museumsinspektørerne Gitte N. Haastrup, René S. Christensen og Henrik Harnow, Odense Bys Museer. Fotos af Flemming Wedel.

Bogen er på 191 sider og rigt illustreret. Pris 198,- kr, ISBN 978-87-87345-31-6, og købes hos Forlaget Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, tlf.  6551 4601 eller her

For yderligere information kontakt museumsinspektør Henrik Harnow på telefon 6551 4690.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer