Bogudgivelse: Billedhuggeren Eiler Madsen

01. oktober 2009

Den første store monografi om den fynske billedhugger Eiler Madsen er udkommet på Forlaget Odense Bys Museer.

Bogen Billedhuggeren Eiler Madsen (født 1939) er skrevet af filosoffen, lektor emeritus ved Syddansk Universitet, Niels Thommasen. Forfatter og kunstner har fundet hinanden i deres fælles interesse for teologen og filosoffen Søren Kierkegaard, der skabte grundlaget for eksistentialismen. Det er ud fra denne opfattelse, der betragter livet som absurd, at Eiler Madsen igennem sit omfattende virke hovedsagligt har beskæftiget sig med menneskeskikkelsen.

Niels Thomassens velskrevne, stor og rigt illustrerede bog på 208 sider, kommer smukt rundt om Eiler Madsens omfattende virke og det tankesæt, der ligger bag. Billedhuggeren udtrykker sig i overensstemmelse med sit livssyn i et ekspressivt formsprog, der altid har rod i den sete virkelighed. Gennem bogens fornemme billedmateriale med mange nærbilleder får man et fint indblik i det levende fingeraf-tryk, Eiler Madsen i bogstaveligste forstand har sat på hver enkelt bronzeskulptur. For de er støbt på baggrund af hans originalmodeller formet i ler.

Eiler Madsen

Billedhuggeren Eiler Madsen bruger uhildet hele den vestlige verdens kulturhistorie som inspirationskilde, sådan som det kan ses i et af hans seneste store arbejder, den monumentale udsmykning af Rosenbæk-kvarteret, der er beliggende i centrum af Odense og blandt andet rummer studenterkollegier. Her har han givet sit bud på portrætter af nogle af de store filosoffer og videnskabsmænd samt en kunstner, som de studerende uvægerligt kommer til at stifte bekendtskab med: Sokrates, Tycho Brahe, Darwin, Einstein og Picasso.

Eiler Madsen har specielt viet H.C. Andersens finurlige eventyr megen opmærk-somhed, eksempelvis i sin hjertegribende tolkning af ”Den standhaftige Tinsoldat” anno 1996. På den lille plads i Odense, hvor Overgade og Nedergade støder sam-men, har Eiler Madsen rejst sin bronzeskulptur af den amputerede soldat. Han står på en lille trækvogn, så han kan blive trukket rundt, da han jo ikke kan gå selv. En hær af små soldater, der tillige tjener som pullerter, holder vagt omkring den etbenede, så han ikke risikerer at blive kørt over af den livlige biltrafik. Dette sammenstød mellem eventyrets verden og hverdagens realitet er symptomatisk for Eiler Madsen. Man ved ikke, om man skal le eller græde. Men kunstnerens hjerte-varme og lune væsen, som brænder igennem i alle hans værker, formilder livets ubarmhjertigheder.

Gennem sit umiddelbart forståelige emnevalg og hans udtryksform kommer Eiler Madsen på fundamentalt ærlig vis et stort publikum i møde. Fynboerne har for længst taget ham til deres hjerte, hvad hans mange offentlige udsmykninger rundt om i landsdelen vidner om. Gennem monografien vil kendskabet til hans virke kunne bredes langt ud over Fyns grænser.

Reception på Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13, 5000 Odense C, fredag den 4. september 2009, kl. 18.00, hvor bogen om billedhugger Eiler Madsen præsenteres. Ligeledes åbnes en udstilling med ni skulpturer af Eiler Madsen.

Udkommer den 4. september 2009 på Forlaget Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C. Pris 298,- kr.

Køb bogen her på sitet.

Yderligere information fås hos samlingschef Anne Christiansen på tlf. 6551 4640 eller hos redaktionssekretær Merete Schultz på tlf. 6551 4608.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer