Guldringen i skrotbunken

26. november 2009

Odense Bys Museer har fået indleveret en massiv og ikke mindre end 481 gram tung guldarmring fra yngre bronzealder (ca. 800 f.Kr.). Det er næsten 100 år siden, at en ring af denne type sidst fremkom på Fyn, så fundet må betegnes som lidt af en sensation. Nok så interessant er imidlertid den måde, som ringen er fundet på!

Fotograf: Jørgen Nielsen

Fundhistorien
Oldsager har det med at dukke op på de mærkeligste steder – og det sker ikke sjældent, at spændende levn fra fortiden kommer for en dag, når der ryddes op i dødsboer, udhuse m.v. Arkæologer bruger de lidt skæmtende betegnelser ”skuffefund” eller ”cigarkassefund” om genstande, der findes – eller rettere genfindes – under disse omstændigheder.

Guldarmringen tilhører kategorien af ”skuffefund” – altså glemte, men genfundne genstande. Personen, som har indleveret ringen til museet, købte for ca. 20 år siden nogle kasser med gamle beslag på et loppemarked på Sydfyn. Kasserne blev sat ud i et værksted uden nærmere granskning, og her stod de indtil oktober 2009, hvor en sortering af kassernes indhold blev indledt. Nederst i en kasse med værdiløse jernbeslag lå en gammel plastpose – og den indeholdt en gammel klud, som viste sig at være viklet omkring den flot skinnende guldring. ”Finderen” kunne straks se, at der var tale om en oldsag, og at den var lavet af guld. Han var dermed klar over, at der var tale om Danefæ, som man har pligt til at indlevere til et museum. Derfor kontaktede han omgående Odense Bys Museer.

Arkæologiske fakta
Den nyindkomne armring tilhører en type, der betegnes som ”edsringe”. Betegnelsen skyldes, at man i starten af 1800-tallet troede, at disse svære armringe var identiske med de guldarmringe, som vikingerne ifølge sagaerne anvendte ved aflæggelse af løfter og eder. I dag ved vi, at ringene ikke er fra vikingetiden, men derimod fra yngre bronzealder og dermed fra tiden ca. 1500 før vikingetiden.

Fra hele Danmark kendes ca. 60 edsringe, heraf er det nyfundne stykke nr. 16 fra Fyn. Med en vægt på næsten et halvt kilo rent guld er det nyfundne stykke blandt de tungeste, der kendes fra Danmark – og blandt de fynske fund er det således nr. 2 på vægtskalaen.

I forhold til øens størrelse er det påfaldende, at Fyn har leveret mere end en fjerdedel af de edsringe, der kendes fra Danmark. Hovedparten af de fynske ringe er fremkommet på øens sydlige og sydvestlige del, og netop fra dette landskab kendes der en lang række andre bemærkelsesværdige fund fra yngre bronzealder: Mange rige gravfund med importerede bronzekar og guldsmykker, ofringer af våben og importerede bronzekar, nogle af landets største gravhøje m.v. Disse fænomener viser, at der i tiden omkring 800 f.Kr. eksisterede et magtcenter på Sydvestfyn med udgangspunkt i det område, hvor landsbyen Voldtofte ligger i dag. Måske var det en høvding fra dette center, der i sin tid ofrede ringen, som siden blev fundet, gemt, glemt, solgt på et loppemarked – og endelig genfundet og indleveret til Odense Bys Museer.

Det skal bemærkes, at ”finderen” har ønsket at være anonym.

For yderligere oplysninger kan museumsinspektør Mogens Bo Henriksen kontaktes på telefon 65514645 og på mail: mbhe@odense.dk.

Fotos af guldringen. Fotograf: Jørgen Nielsen, Odense Bys Museer.

Download foto her

Fotograf: Jørgen Nielsen
 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer