Husofre! Arkæologerne gør rekordfund

29. september 2009

I Højby syd for Odense er arkæologer fra Odense Bys Museers lige nu i gang med at udgrave en bebyggelse fra den ældre jernalder (ca. 200 f. Kr. – 100 e. Kr.). De har bl.a. udgravet 8 store langhuse, som dannede rammerne om jernalderbøndernes liv. Og her er der gjort rekord i fund af offergaver.

I jernalderen levede familien af sine husdyr og af agerbruget. Dette var de to hovedressourcer som opretholdt livsgrundlaget. Der var ikke tale om forhutlede mennesker, som manglede til dagen og vejen, men derimod om et landbrug med mange facetter. Det er dog indlysende, at en ødelagt høst, pludselig sygdom og død i besætningen, eller en brand i huset, kan have haft katastrofale følger.
Derfor har det også været et ufravigeligt ritual at ofre til netop de guder (afværgeguder), som kunne sørge for denne beskyttelse af mennesker, dyr og afgrøder samt ofre til frugtbarhedsguder for sundhed og velstand. Offerhandlingerne kunne foregå i mosen, på bopladsen, eller i selve huset. Det sidste fandt vi et enestående bevis på i Højby.

I et af hustomterne fandt arkæologerne 11 små lerkopper - også kaldet miniaturekar - på størrelse med snapseglas. I næsten alle stolpehuller, der var gravet til de massive tagbærende stolper samt indgange, var der placeret en kop på nedgravningens bund. Kopperne var placeret præcist dér, hvor stolpen havde stået, og kopperne er derfor placeret efter, at huset er revet ned, og stolperne hevet op af jorden.

Hvorfor har bondefamilien fundet det nødvendigt at ”ofre” lerkar i stolpehullerne, efter at huset var revet ned, kan man med rette spørge om! Et svar er, at huset havde sin egen sjæl, herom vidner også andre fund på Fyn af kopper og kar ofret i stolpehuller, under ildstedet og andre steder i jernalderhuset. Da husets fundament – tagstolperne – blev trukket op, har det altså været nødvendigt at takke husguderne for den gode beskyttelse og for håb om samme i det nye hus, som blev opført lidt derfra.

Et eksempel på langhus fra Jernalderen

I et andet langhus fra Højby, fandt vi resterne af et ildsted, der var markeret som en stor sort plamage midt i husets beboelsesende. Under ildstedet fandtes en mindre nedgravning – en grube – hvori var placeret en stor kop med hank samt en større skål. Begge tolkes som et husoffer. Og modsat de små lerkopper, må dette offer være foretaget umiddelbart inden ildstedet blev bygget, og
altså da huset blev opført.

Vi kender til mange af jernalderbondens daglige gøremål, som i princippet ikke har skilt sig væsentligt ud fra det historiske landbrugs rutiner. Dog må vi konstatere, at for jernalderbonden og hans familie, var troen og overtroen altid til stede – dagligdag og religiøse forestillinger gik hånd i hånd.

Så mange som 11 lerkopper er der ikke fundet før fra et enkelt fynsk jernalderhus. Der er dermed tale om en fynsk rekord!  

Yderligere information fås ved henvendelse til museumsinspektør Mikael Holdgaard Nielsen, Odense Bys Museer på tlf. 2364 2913. 

Livet i langhuset


 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer