Indbringende juledage for Odense Bys Museer

12. januar 2009

I dagene omkring jul og nytår modtog Odense Bys Museer ca. 2 mio. kr. i donationer fra private fonde, statslige puljer og Kulturministeriet.

I dagene omkring jul og nytår modtog Odense Bys Museer flere rigtig gode breve med meddelelser om økonomiske donationer fra private fonde, statslige puljer og Kulturministeriet. Samlet beløber det sig til ca. 2 mio. kr. Den største enkeltbevilling på 900.000 kr. kommer fra Carl Nielsen Legatet til færdiggørelse og publicering af en samlet registrant over Anne Marie Carl-Nielsens kunstværker. Carl Nielsen Legatet har tidligere givet en betydelig donation til registrering af Carl Nielsens hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens værker. Med den nye bevilling kan arbejdet afsluttes og registranten udgives som et flot bogværk. Udgivelsen vil finde sted i 2010 og markerer dermed et skridt på vejen til fejringen af Carl Nielsen-året i 2015.

Fra Kulturministeriet er modtaget 50.000 kr. til fotoregistrering af Carl Nielsen-samlingen og 270.000 kr. til en digitalisering af Mønt- og medaljesamlingen. Samlingen er landets næststørste og vil ved arbejdets afslutning blive præsenteret på Odense Bys Museers website. Fra e-museet vil man fra egen computer kunne studere hver enkel mønt og medalje i detaljer og læse relevante oplysninger. Møntsamlingen omfatter ca. 18.000 stykker med repræsentanter fra den tidlige vikingetid i 800-tallet og frem til i dag. Kun en lille brøkdel af denne store samling har kunnet vises i udstillinger. Med den digitale teknologi er det nu muligt at præsentere hele samlingen.

Af andre tilknytninger kan nævnes 205.000 kr. fra Thriges Fond til udgivelse af en lille publikation i tilknytning til den restaurerede Thriges Kraftcentral, hvor der i 2008 åbnedes udstillinger. Udover publikationen udarbejdes også oversigt over Thrige-fabrikkernes historie til det digitale website Historisk Atlas. Det er håbet, at bevillingen følges op af flere midler, som kan sikre at også andre dele af industrikulturen på Fyn kan blive repræsenteret i en helhed på websitet Historisk Atlas.

Odense Bys Museer foretager årligt mange arkæologiske udgravninger rundt på Fyn forud for byggemodning. Det kan være svært at nå at formidle alle de mange resultater i samme takt. Odense Bys Museer ønsker derfor at udvikle en langt bedre strategi for kommunikationen i forbindelse med de mange udgravninger og resultaterne heraf. Kulturarvsstyrelsen har givet en bevilling på 250.000 kr. til udvikling af et projekt, der skal sætte fokus på arkæologiens værdiskabende betydning for et lokalt udviklingsområde. Der er tale om et meget spændende udviklingsprojekt, som vil ske i et samarbejde med øvrige fynske museer og Museum Sønderjylland.

De resterende beløb er givet til erhvervelse af kunstværker til Fyns Kunstmuseum, en international konference om arkæologi og historie og til udgivelse af billedbog om Den Fynske Landsby.

Yderligere oplysninger om bevillinger og projekter kan fås ved henvendelse til museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, tgj@odense.dk eller tlf. 2090 1310.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer