Bikubens Museumslegat

19. maj 2009

Bikubens Museumslegat på kr. 50.000,- blev i år helt ekstraordinært uddelt til to personer, nemlig Gertrud Hvidberg-Hansen, Fyns Kunstmuseum og Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum

Bikubens Museumslegat blev i år helt ekstraordinært uddelt til to museumsinspektører der modtager kr. 50.000,- til deling. Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner har i perioden 2002 til 2008 samarbejdet på forbilledlig vis om række betydelige udstillinger og tilhørende publikationer.

 

På billedet fra prisuddelingen ses Gertrud Oelsner til venstre og Gertrud Hvidberg-Hansen til højre.
Fotograf: Thorkild\r\nJensen

 

Prisen blev overrakt af Jurymedlem og kulturredaktør Henrik Wivel, som udtalte følgende:
 
Bikubens Museumslegat tildeles 2009 museumsinspektørerne
Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner fra henholdsvis
Fyns Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum for fremragende tværmusealt
og tværfagligt samarbejde om en række betydende udstillinger. Ikke mindst med
udstillingerne og de tilhørende publikationer "Himlens spejl" om skyer og vejrlig i
dansk maleri 1770-1880 (2002), "Ars Una" om maleren og formgiveren
Johan Rohde (2006) og "Livslyst" om den vitalistiske kunst 1890-1940 (2008)
har de to inspektører med overbevisende kuratoriske og redaktionelle greb
sat billedkunsten ind en bredere kultur- og åndshistorisk ramme,
og fremmet værdifuld ny forskning.
 
For yderligere information, se www.bikubenfonden.dk
 
Fakta om Gertrud Hvidberg-Hansen
Gertrud Hvidberg-Hansen påbegyndte sin karriere som museumsinspektør i forbindelse med et vikariat på Trapholdt Kunstmuseum i 1998. I 2000 blev hun tilknyttet Fyns Kunstmuseum som museumsinspektør. Gertrud Hvidberg-Hansen har været særdeles aktiv i forbindelse med både udstillinger, forskningsprojekter og publikationer. Hun tiltrådte i 2009 stillingen som overinspektør for Fyns Kunstmuseum.
 
Fakta om Gertrud Oelsner
Gertrud Oelsner påbegyndte sin karriere som tilrettelægger i 2002 i forbindelse med udstillingen "I maleriets udkant - Albert Gottschalk" i samarbejde med Faaborg Museum. Gertrud Oelsner har ligesom Gertrud Hvidberg-Hansen været særdeles aktiv i forbindelse med udstillinger, forskningsprojekter og publikationer.
 
Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner samarbejdede første gang i forbindelse med udstillingen "Himlens Spejl - skyer og vejrlig i dansk kunst 1770-1880".  De har siden hen tilrettelagt en række betydelige udstillinger, et samarbejde som i år indbringer dem Bikubenfondens Museumslegat.    

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen på tlf. 2115 4980.

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer