Arkæologisk udgravning i begravelsesplads på Gråbrødre Plads i Odense

28. september 2009

Arbejdet med at give Gråbrødre Plads i Odense centrum et nyt udseende følges nøje af Odense Bys Museers arkæologer. Pladsen var tidligere kirkegård for Gråbrødre Kloster og det centrale Odense, og der er død og begravelser lige under den nye belægning!

Der er dårlig plads til arkæolog Charlotte Kolmos mellem de mange begravelser.
Fotograf: Lene Pedersen

Anlægsarbejdet har i den første fase kunnet tilpasses pladsens specielle historie, så begravelserne ikke blev berørt. Etableringen af et 15 m2 hul til to teknikbrønde har dog gjort, at museets arkæologer de seneste uger har abejdet på højtryk med at undersøge ca. 30 begravelser, som ellers ville blive ødelagt. En af gravene, hvor kisten er muret op nede i hullet, kan foreløbig dateres til 1200-tallet, altså kun få efter kong Erik Klippings stiftelse af klosteret i 1279 og flere år før færdiggørelsen af byggeriet i 1343.

Der er tale om en meget benyttet del af kirkegården op ad gråbrødrekirkens kor med begravelser i op til fire lag. Populariteten skyldes overbevisningen om, at tagdryppet fra guds hus kunne svale eller formilde opholdet i skærsilden. Netop truslen om skærsilden var en vigtig del af gråbrødrenes retorik, når folks opmærksomhed skulle fanges.

Udgravningsarbejdet forventes afsluttet i denne uge.

Yderligere oplysninger fås ved henvenselse til museumsinspektør Jakob Tue Christensen på tlf. 2090 1321 eller jtc@odense.dk.

Der er dårlig plads til arkæolog Charlotte Kolmos mellem de mange begravelser.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer