”Anne Marie Carl-Nielsen. En registrant over billedhuggerens værker”

13. december 2010

Nyt stort bogværk giver en velfortjent anerkendelse til og overblik over billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke, med den første registrering af hendes samlede kunstneriske produktion.
Bogforside

Anne Marie Carl-Nielsen er en af dansk kunsts helt store billedhuggere. Hendes værk er først og fremmest repræsenteret på det museum i Odense Bys Museers regi, der - nok ikke helt retfærdigt - alene bærer hendes mand, den verdensberømte komponist, Carl Nielsens navn.

At Odense Bys Museer i det hele taget er i besiddelse af denne store samling af Anne Marie Carl-Nielsens værker skyldes hendes og Carl Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmányi. De to søstre henvendte sig i 1964 til Odense byråd med tilbud om, at byen kunne arve deres "nielseniana", dvs. Carl Nielsen-parrets righoldige indbo, såfremt man etablerede et museum for ægteparret Carl Nielsen. En aftale herom blev bragt i stand, således at man i forbindelse med fejringen af Odense bys 1000 års jubilæum i 1988 kunne indvie Carl Nielsen Museet i den til formålet opførte sidefløj til Odense Koncerthus.

Allerede i 1984 påbegyndte museet en manuel registrering af de mange genstande, bohave, musikalier og kunstværker, der havde tilhørt ægteparret Carl Nielsen. Godt en snes år senere fandt man, at tiden nu var moden til for alvor at sætte fokus på billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, herunder at tilvejebringe en ny, selvstændig digital registrant over hendes værker. Dette begrunder sig først og fremmest på kvaliteten af hendes arbejder, men også på at der næppe var nogen anden kvindelig kunstner herhjemme, der med så stor energi og så megen pondus formåede at give sine mandlige kolleger kamp til stregen med hensyn til at magte det kraftbetonede billedhuggerarbejde. Således konkurrerede hun sig blandt andet til en af fagets allermest prestigefyldte opgaver, en rytterstatue af en konge, nærmere betegnet af Christian IX. Denne bronzeskulptur i overnaturlig størrelse står på Christiansborgs Ridebane.

I sommeren 2005 ansøgte museet Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat om et tilskud til registrering af ikke blot Anne Marie Carl-Nielsens skulpturelle værker på museet, men hele hendes skulpturelle produktion, således også arbejder, der tilhører andre museer og værker i offentligt rum herhjemme såvel som i udlandet. Udgivelsen af bogudgaven af registranten er også blevet til med støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet.

Den 560 sider store bog skildrer indledningsvis Anne Marie Carl-Nielsen liv og virke. Hvorefter følger 14 tematiske kapitler, der behandler hendes righoldige produktion, der først og fremmest tæller skulpturelle arbejder. Billedhuggerens virke spænder fra offentlige som bronzedøre til Ribe Domkirke og rytterstatuen af Christian IX over konkurrenceudkast til forskellige offentlige monumenter til portrætter, sportsmotiver og dyr. Sluttelig gives et indblik i hendes evner som tegner og formgiver af bogomslag m.m. Hvert af kapitlerne indledes med en kort beskrivelse af Anne Marie Carl-Nielsens håndtering af temaet, hvorpå følger en opregning - dvs. en registrering - af de mange arbejder, hun har skabt inden for området. Det skal bemærkes, at bogen har et righoldigt billedmateriale, som i sig selv vil appellere til kunstinteresserede, der ønsker at vide mere om den markante billedhuggers virke. Mange af disse billeder er samtidige fotos, der dokumenterer hendes uforfærdede omgang med dyr samt hendes arbejde i atelier og værksted.

I anledning af udgivelsen af bogudgivelsen er der en
reception på Carl Nielsen Museet, Claus Bergs Gade 13, Odense C,
onsdag den 15. december kl. 15.00 - 17.00. Alle er velkomne.

Bogen er udkommet på Forlaget Odense Bys Museer og koster 448 kr. I forbindelse med receptionen den 15.12.2010 kan bogen købes for en særpris af 348 kr. Gå til bogpræsentationen på Forlaget Odense Bys Museer.

Yderligere information fås ved henvendelse til:
Samlingschef Anne Christiansen, tlf. 6551 4640 / ajc@odense.dk
Overinspektør Ejnar Stig Askgaard, tlf. 6551 4658 / esas@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer