Gravpladsen ved Brudager - miniudstilling med fund fra pladsen på Møntergården

01. februar 2010

- Lige nu udstilles enkelte af de flotte fund fra gravpladsen. Udstillingen og det store bogværk om gravene kan ses indtil 22. marts

Bogudgivelse markeres med udstilling på Odense Bys Museer af spændende oldsager fra sydøstfynsk jernaldergravplads

 

I perioden 8. februar til 22. marts 2010 viser Odense Bys Museer en mindre særudstilling om en jernaldergravplads, som er udgravet ved landsbyen Brudager nær Gudme på Sydøstfyn. Udstillingen markerer Forlaget Odense Bys Museers udgivelse af den hidtil største bog, der er skrevet om en dansk jernaldergravplads: ”Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn”. Bogen er i to bind på i alt 844 sider, og den er skrevet af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen med bidrag fra inden- og udenlandske specialister i arkæologi, botanik, metallurgi og retsmedicin. Publikationen er rigt illustreret med tegninger og farvefotos, og den er udarbejdet og trykt med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. Bogen kan købes ved henvendelse til Odense Bys Museer, og prisen er kr. 448-.

 

 

Med udgivelsen af Brudager Mark er der taget hul på fremlæggelsen af de mange fund, som er fremkommet ved bl.a. Odense Bys Museers udgravninger i Gudme-området i 1980’erne og fremefter. Dette område, der må betegnes som Danmarks mægtigste rigdomscenter i 2.-6. årh. efter Kristi fødsel, er især kendt for at have leveret en utrolig mængde guldfund – faktisk mere end 11 kg. i alt! Det er nok mindre kendt, at der i området også er undersøgt op mod 3000 grave fra de samme århundreder.

 

Gravpladserne, hvoraf Brudager Mark med 168 gravlæggelser er Gudme-områdets næststørste, giver ikke samme indtryk af overvældende velstand som guldskattene. Til gengæld har detaljerede analyser af gravenes udformning og deres indhold af ligrester og gravgods givet et usædvanligt detaljeret indblik i mange aspekter af jernaldermenneskets liv – og især det der skete efter afslutningen af livet! Feks. viser analyser af det træ, som man anvendte som brændsel på ligbålet, at hasselbusken må have spillet en betydelig rolle i forbindelse med troen på livet efter døden. Måske hjalp frugter og ved fra hasselbusken ligefrem den døde til genfødsel og det efterliv, som redskaber, smykker, våben og madvarer i gravene viser, at man så hen til.

 

 

Set med nutidens øjne virker det besynderligt, når udforskningen af jernaldergravne har vist, at jernalderens begravelsesritualer kunne omfatte partering af liget samt genopgravning af forfædrenes grave for at fjerne knogler, der skulle bruges som amuletter. Mærkeligt er det også, at de fleste grave kun rummer en mindre del af et lig, og det er lidt af et mysterium, hvad der er baggrunden for denne ”symbolske begravelsesform”. Måske har man simpelthen opbevaret dele af afdødes skelet i de levendes samfund for til stadighed at holde kontakten til de forfædre, som det har været vigtigt at holde sig på god fod med? Respekten for afdøde slægtninge viser sig også ved, at man jævnligt er vendt tilbage til gravpladserne for at foretage offerhensættelser af bl.a. lerkar – samt antagelig tilberede mad, som man måske lagde på graven til den døde.

 

 

Den videnskabelige udforskning af de fynske jernaldergravpladser, som fremlægges i bogen Brudager Mark, er et væsentligt skridt på vejen til at forstå den udvikling, der i løbet af det første årtusinde efter Kristi fødsel medførte betydelige ændringer i samfundet. Det var netop i dette tidsum, at oldtidens stammesamfund ændredes til den statsstruktur, der i sidste ende danner grundlaget for vor tids samfundsstruktur.

Yderligere oplysninger om forskningsprojektet og publikationen Brudager Mark fås ved henvendelse til museumsinspektør Mogens Bo Henriksen på telefon 6551 4645 og på mail mbhe@odense.dk.

Med venlig hilsen

Lene Pedersen

Marketingschef


Om forfatteren


Mogens Bo Henriksen, født 1966. Arkæolog og museumsinspektør ved Odense Bys Museer siden 1995. Har sideløbende med museumsarbejdet især forsket i jernalderens grave og skattefund, hvilket har resulteret i en lang række fagartikler såvel som populærvidenskabelige artikler om disse emner.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer