H.M. Dronningen til fest på Odense Slot

01. december 2010

Torsdag den 9. december deltager Hendes Majestæt Dronningen i den endelige markering af Odense Bys Museer 150 års jubilæum. Det sker ved et ganske særligt arrangement på Odense Slot - på samme sted og i samme ånd - som da byens første museum åbnede for præcis 150 år siden. Jubilæumsarrangementet afsluttes på Fyns Kunstmuseum, hvor en lysinstallation på museets facade indvies.

Odense Bys Museer 150 år

2010 har været et særligt år for Odense Bys Museer. Året igennem er 150 års jubilæet blevet markeret med en række aktiviteter, hvor der er sat fokus på historien i byen, i kulturlandskabet og på det museale arbejde bag murene, med indsamling, registrering, konservering og forskning.

Odense Bys Museer afslutter den 9. december sit jubilæum på behørig vis. Det sker ved et arrangement på Odense Slot, med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen samt en indbudt skare af gæster, helt i samme ånd og på samme sted, som ved indvielsen af Odenses første museum for præcis 150 år siden.

Under arrangementet på Slottet fra kl. 11.00 gives der et rids over Odense Bys Museers historie og museumsarbejdet sættes i perspektiv, ved fem igangværende større projekter, som eksempler på det aktuelle museumsarbejde. Blandt emnerne vil være det kommende byggeri af den nye udstillingsbygning på Møntergården. Herudover vil der blive sat fokus på andre nye initiativer, som skal udvikle den historiske formidling de kommende år. Blandt disse kan nævnes projektet 'Arkæologi som værdiskaber' som gennemføres i disse år med betydelig støtte.

Jubilæumsarrangementet afsluttes på Fyns Kunstmuseum, hvor en lysinstallationen på museets facade indvies kl. 14.45 af Borgmester Anker Boye under overværelse af H.M. Dronningen.


Program for pressen den 9. december
Kl. 11.00 H.M. Dronningen ankommer til Odense Slot i slotsgården.
Fri presse adgang til slotsgården med pressekort.

Kl. 13.00 H.M. Dronningen ankommer til Fyns Kunstmuseum.
Fri presse adgang udenfor museet, Jernbanegade 13, Odense C

Kl. 14.45 Indvielse af lyskunst på Fyns Kunstmuseum forplads under overværelse af H.M. Dronningen.
Offentligt arrangement med underholdning udenfor Fyns Kunstmuseum.
Fri presse adgang.

Test af lyskunsten på Fyns Kunstmusem.

LYS på Fyns Kunstmuseum
9. december 2010 - 27. februar 2011. Fra solnedgang til kl. 23.
Når vintermørket sænker sig over Odenses gader og stræder, er det endnu ikke tid til at gå hjem. En af byens mest markante bygninger bliver nemlig sat i et helt nyt lys, når der i den mørke tid tændes for en lysinstallation på Fyns Kunstmuseum, udformet af den anerkendte hollandske lyskunstner Tamar Frank.
Med afsæt i Fyns Kunstmuseums særudstilling "Et Håndtryk", som sætter fokus på dansk/fransk konkret kunst i perioden 1945-1980, har Tamar Frank udformet et lysværk, der i sit formsprog går i dialog med byens rum.

Lysinstallationen indvies den 9. december kl. 14.45 under overværelse af H.M. Dronningen og alle interesserede er meget velkommen til at kigge forbi, når det spektakulære lys tændes. Jernbanegade vil være spærret for trafik kl. 14 - 17, ligesom der vil være musik, dans ved Den Kgl. Balletskole Odense samt lidt godt til ganen.

Fyns Kunstmuseum er denne dag åben for publikum kl. 15.30 - 20.00 og der er i dagens anledning 50% rabat på entreen.

Som inspiration til lysinstallationen har Tamar Frank ladet sig inspirere af nogle af de stærkeste konkrete værker i udstillingen "Et håndtryk". I Tamar Franks installationer bruges de geometriske former og linier ofte til at definere og understrege aspekter ved de givne omgivelser. Akkurat som ved at skabe en komposition uden for lærredet.
Lysinstallationen er blevet til i samarbejde med Catja Thystrup fra Illumenarts, som er et lys- og mediekunstgalleri, der benytter byens rum og bygninger som ramme for udstillingsprojekter i forskellig skala. Illumenarts arbejder med at skabe enestående og tankevækkende kunstoplevelser i mørket, der øger folks kendskab til lys- og mediekunst og får dem til at se byrummene i en ny optik.

Læs mere om lyskunsten  her

Odense Bys Museer takker sponsorerne for venlig støtte til lyskunsten: 

Odense Bys Museer takker for venlig støtte til lyskunsten: 
Odense Bys Kunstfond
Energi Fyn
AV Huset A/S
Bravida
Future Light
Det Kgl. Teaters Balletskole, Odense

Det første museum i Odense på Odense Slot
Søndag den 9. december 1860 kunne det første museum i Odense slå dørene op. En lille indbudt kreds deltog i åbningen af det nye museum, og nogle dage senere havde byens borgere mulighed for at tage det nye museum i øjesyn. Museet holdt åbent hver onsdag mellem kl. 12 og 13. Til gengæld for den yderst begrænsede åbningstid, fik man rundvisning i udstillingerne af et af bestyrelsens medlemmer. Det lille museum, som fik navnet Nordisk Museum i Odense, havde til huse på Odense Slot. Staten, der dengang ejede slottet, stillede to lokaler gratis til rådighed til formålet. I dag er det flotte og istandsatte lokaler, men dengang led rummene af at være uopvarmede og fugtige. 

Trods beskedne kår var museet i Odense blevet til virkelighed. Fra den første bekendtgørelse i avisen, om at en kreds af Odense-borgere ønskede at danne en museumsforening, til realiseringen var der kun gået godt et halvt år. Men som så ofte siden for museerne i Odense var der tale om et endog meget langt tilløb fra første idé til konkret gennemførelse.

Se resten af historien om Odense Bys Museers historie her.


Yderligere information fås ved henvendelse til:
Marketingchef Lene Pedersen, tlf. 2090 1312 / lenp@odense.dk
Museumchef Torben Grøngaard Jeppesen, tlf. 2090 1310 / tgj@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer