Årbogen Fynske Minder er udkommet!

01. april 2011

Hvert år den 1. april udkommer Odense Bys Museers årbog Fynske Minder. Og det er ikke aprilsnar! Bogen er udkommet siden 1951, og det er således 60. gang årbogen udkommer.

I artikler og beretning fortælles om museernes arbejde med kulturarven gennem det forløbne år. Tids- og emnemæssigt dækkes bredt inden for Odense Bys Museers arbejdsområder, der omfatter arkæologi, histo-rie, kunsthistorie og de berømte fynboer H.C. Andersen og Carl Nielsen. Geografisk er der endnu videre spredning - fra undersøgelse i Odense og på Fyn, til konserveringsarbejde på Island og udstillinger i Mexico, USA og Kina.

Tema om samarbejde og netværk
Årbogen for 2011 er viet et særligt tema, nemlig samarbejde og netværk. Naturligvis har museerne samar-bejdet gennem mange år med mange forskellige, men i 2008 besluttedes det at skærpe indsatsen på dette område. Den øgede konkurrence, de videre samarbejdsmuligheder og globaliseringen gør det oplagt at sø-ge stærke strategiske netværk og samarbejdspartnere. I den indledende artikel af museumschef Torben Grøngaard Jeppesen gives et overblik en række af disse. Nogle er lokale, andre regionale og flere nationale. Som konkrete eksempler kan nævnes samarbejdet MASKOT, der er etableret mellem Syddansk Universitet, Statens Arkiver, Odense Stadsarkiv og Odense Bys Museer. Målet er her at styrke den kulturhistoriske forskning og formidling med et særligt fokus på byens udvikling og betydningen af H.C. Andersen i Danmark og internationalt. Et andet er Carl Nielsen-netværket, som er etableret i samarbejde med Danmarks Radio, Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater, Det Kgl. Musikkonservatorium, Odense Symfoniorkester, Det Fynske Musikkonservatorium og Odense Bys Museer med henblik på at markere 150-året for Carl Nielsens fødsel i 2015. Et tredje er Historisk Atlas, der er et stort digitalt site som formidler historien i den syddanske region - og som netop nu er ved at blive landsdækkende. Over hundrede arkiver, biblioteker og museer er med i dette projekt, som Odense Bys Museer tog initiativ i 2005.

I årbogens artikler fortælles om en række af disse samarbejder og netværk og resultaterne heraf, f.eks. om den store registrering af Lindø-værftet sammen med Østfyns Museer og Handels- og Søfartsmuseet, det nye samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst om gensidige udlån og udstillings-samarbejde og det helt specielle samarbejde mellem Hoffet, JJ Film og Odense Bys Museer om H.M. Dron-ningens film og udstilling 'De Vilde Svaner', der er på international turné. Turen startede i H.C. Andersens Hus i 2009 og efter stop i Mexico City, Washington DC og Beijing er udstillingen nu på vej til de næste stop i Asien og i Europa.

Medlemmer af Museumsklubben får Fynske Minder gratis. Læs mere om Museumsklubben her
Andre interesserede kan købe bogen  her eller ved at ringe på 6551 4601.

Årbogen koster 250,00 kr. og er på 180 sider.

Yderligere information, om både årbog og museumsklub, fås ved henvendelse til redaktionssekretær Merete Schultz.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer