Ansigt til ansigt med fortiden

04. juli 2011

At stå ansigt til ansigt med et jernaldermenneske er en eventyrlig og enestående oplevelse.

Bronzevedhæng med afbildning af et mandeansigt. Ansigtet er markeret med et meget kraftigt overskæg. Netop dette er så typisk for yngre jernalders mandefigurer.

At stå ansigt til ansigt med et jernaldermenneske er en eventyrlig og enestående oplevelse. Ikke desto mindre var det det, vi oplevede for kort tid siden, da der på en udgravning ved Herringe på Midtfyn blev fundet et lille sirligt kunstværk i form af et vedhæng udformet som et mandeansigt. Fundeventyret ved Herringe begyndte egentlig allerede for to år siden, da amatørarkæolog Benny Pennerup fandt en håndfuld arabiske sølvmønter fra 900-tallet. Ved den lejlighed foretog Odense Bys Museer en arkæologisk udgravning, hvor det viste sig, at mønterne stammede fra en sølvskat, der indeholdt mindst 57 arabiske sølvmønter foruden et sølvarmbånd og dele af en fin Thorshammer - samlet indeholdt skatten mere end et halvt pund rent sølv og må have tilhørt en lokal rigmand fra vikingetiden.

Ved udgravningen i 2009 fandtes imidlertid andet end den prægtige vikingeskat. Særlig opmærksomhed samlede sig omkring to meget fine bronzegenstande; et dragtspænde og en nitteknop fra en pragtlanse fra 400-700 tallet (germansk jernalder) samt en række jordgravede huller. Fundenes sammensætning tydede på, at marken ved Herringe allerede i århundrederne forud for nedlæggelse af sølvskatten kunne have dannet bosted for en lokal rigmand. Kulturarvsstyrelsen besluttede derfor i ugerne op til påske i år at bevilge penge til at gennemføre endnu en udgravningskampagne ved Herringe.

Igen deltog Benny Pennerup, der oprindeligt havde fundet lokaliteten, og også i år fremkom endnu en arabisk sølvmønt fra vikingetiden. Da vi åbnede udgravningsfeltet, kunne vi med stor glæde konstatere, at vores forhåbninger kunne indfries. På tværs af udgravningsfeltet og orienteret øst-vest fandtes nemlig resterne af to store såkaldte hovedhuse. Hovedhusene kan arkitektonisk dateres til den sidste del af romersk jernalder eller germansk jernalder (300-700 tallet) og er sandsynligvis samtidige med de fine fund af dragtnål og pragtlansen.

Udgravningsfeltet med markering af huse og de forskellige findesteder af de fine oldsager

Da udgravningen var på sit absolut sidste, og vi glade og tilfredse med udgravningens mange spændende resultater netop havde pakket sammen, gik amatørarkæolog Benny Pennerup en ekstra tur med sin metaldetektor og afsøgte blandt andet den omrodede jord. Pludselig gav detektoren signal, og det lille ansigt blev igen taget i menneskehænder efter mere end tusind år i jorden! Ansigtet, der har fungeret som et vedhæng, er kun et par cm. højt og har oprindeligt tilhørt en rigmand fra Herringe. Ansigtet er lavet af bronze og passer med bl.a. det kraftige overskæg stilistisk ind i en eksklusiv gruppe af fynske bronzefigurer - såkaldte Fynske Mænd. Masken er unik, og en præcis datering kan derfor ikke angives. De foreløbige analyser antyder og, at såvel maske som nitteknop og dragtspænde er tabt af medlemmer fra en rigmandsslægt, der i germansk jernalder beboede de huse, vi fandt på marken kort øst for nutidens Herringe.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Jesper Hansen tlf. 2090 1325 eller jesha@odense.dk

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer