Bogen ”Fyns Kunstmuseum”

29. april 2011

Nyt stort bogværk udkommer 2. maj om et af provinsens ældste, bedste og mest omfattende kunstsamlinger.

Forsiden

Den 2. maj 2011 udkommer den første selvstændige publikation nogensinde om Fyns Kunstmuseum. Der er tale om en rigt illustreret bog med den enkle titel Fyns Kunstmuseum. Publikationen, der giver et nuanceret billede af museets omfattende samlinger, er udformet således, at den også kan fungere som et oversigtsværk over dansk kunsthistorie.

Baggrund
Det er godt 125 år siden, at kimen til det nuværende Fyns Kunstmuseum blev lagt. Kunstsamlingen i Odense blev nemlig etableret i forbindelse med, at byens private kulturhistoriske museum blev offentligt, det vil sige fik permanent støtte fra kommunen og staten. Mens det samlede museumsvæsen, der i dag kendes som Odense Bys Museer, har fået sin historie beskrevet dels i forbindelse med grundlæggelsen i 1885 og dels i jubilæumsskrifter i 1935 og 1985, er det første gang, Fyns Kunstmuseums historie og samling behandles i en selvstændig og uddybende publikation. Bogen er forfattet af mag. art. i kunsthistorie Anne Christiansen, der har været ansat ved Odense Bys Museer i 18 år, først som daglig leder af Fyns Kunstmuseum og siden som overinspektør for Enheden kunsthistorie m.m. Det er på baggrund af disse mange års virke med og ved Fyns Kunstmuseum, herunder med renoveringen af museumsbygningen, at bogen Fyns Kunstmuseum er skabt.

Et kunsthistorisk oversigtsværk
Selv om publikationens primære sigte har været at skildre Fyns Kunstmuseums historie og fortælle om den righoldige samling af dansk kunst siden slutningen af 1700-tallet, har det også været tanken, at bogen i kraft af sin tematiske opbygning skulle kunne bruges som et kunsthistorisk oversigtsværk.

Opslag fra bogen

Bogens omfattende stof falder i to dele
I den første og mindre del redegøres blandt andet for Fyns Kunstmuseums mæcener og erhvervelsespolitik. Desuden ses der nærmere på den efter danske forhold ganske udsædvanligt rigt udsmykkede, historicistiske museumsbygning. Den blev i 1885 opført med henblik på at huse museets rigt facetterede samlinger af kulturhistoriske og naturhistoriske genstande samt malerier og skulpturer. Men siden 1989 har bygningen alene rummet kunstsamling under navnet Fyns Kunstmuseum.

I bogens anden og større del behandles kunstsamlingen. Den består, foruden en mindre gruppe afstøbninger, af skulpturer fra den græsk-romerske antik samt fra den italienske renæssance tillige af en righoldig samling af danske kunstværker (malerier og grafik, skulpturer og installationer samt enkelte stykker kunst-håndværk) fra de sidste ca. 250 år. Grundet samlingens bredde og omfang har det været givtigt at undersøge den ud fra en tematiseret synsvinkel. Således underkastes blandt andet følgende genrer en nærmere undersøgelse: græsk-romerske samt nordiske myter, Bibelens historier, modelbilleder, folkelivsskildringer, portrætter, landskabsmaleri og opstillinger, ligesom der ses nærmere på såvel den abstrakte som den nonfigurative kunst.

De gode historier
Indholdsmæssigt har forfatteren valgt at lægge vægten på de mange gode historier, som hen ved 400 af museets bedste værker kan fortælle. Det gøres ved at gå tæt på kilderne og gennem udsyn til sammenlignelige værker herhjemme og i udlandet, samtidig med at værkerne sættes på plads i en større sammenhæng. Således fortælles: om museets grundlægger etatsråd, apoteker Gustav Lotze, der synes at have iscenesat sig selv som Odenses kulturfyrste; om den danske malerkunsts fader C.W. Eckersbergs interesse for nøgne kvindelige modeller og andre pikanterier; om museets erhvervelse af et stort værk af den først anerkendte og siden meget omdiskuterede symbolistiske maler, Agnes Slott-Møller; om den modernistiske maler J.A. Jerichaus skildring med en tilsyneladende religiøst indhold (se historien her), men maleriet synes imidlertid at handle om hans svigefulde kæreste; om den surrealistiske kunstner Wilhelm Freddies sære assemblage fra 1937, hvori han giver sin version af samtidens royale skandalehistorie, nemlig den engelske konge, Edward 8.s abdikation til fordel for et ægteskab med en borgerlig kvinde, der endda havde to forliste ægteskaber bag sig; om den konkret kunstner Richard Mortensens forestillingsløse malerier og grafiske arbejder, hvis titler refererer til noget så synligt som geografiske lokaliteter; om billedkunstneren Ingvar Cronhammers monumentale installation, der er inspireret af en amerikansk instruktørs film om Vietnamkrigen, et værk, der på sin side baserer sig om en polsk-engelsk forfatters roman om en frygtindgydende rejse til Afrikas indre.

Bogen, der udkommer på Forlaget Odense Bys Museer, er på 464 sider illustreret med ca. 500 billeder. Den kan købes for 348 kr. på Fyns Kunstmuseum og i Odense Bys Museers øvrige butikker samt via netbutikken.

Bogens tilblivelse er muliggjort gennemstøtte fra Beckett-Fonden, Bergiafonden, Den Faberske Fond, Ingeniør N.M. Knudsens Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samt Møllerens Fond.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forfatteren, seniorforsker Anne Christiansen på tlf. 65 51 46 40 eller ajc@odense.dk.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer