Odense Bys Museer skal skrive Odense Staalskibsværft-Lindøs historie

14. december 2011

Bevilling fra A.P. Møller-Mærsk til Odense Bys Museer til etablering af en forskningsenhed, der skal forske i værftets historie og udarbejde et omfattende to-bindsværk om Odense Staalskibsværft-Lindø - landets sidste store stålskibsværft.

Lindøværftet og de øvrige danske stålskibsværfter dækkede kæmpemæssige arealer og udgør som industrianlæg helt særlige udfordringer, når virksomheden lukker. Her et blik ud over værftet fra Lindøs store portalkran. Foto: Flemming Wedell

 

Odense Bys Museer har modtaget en betydelig bevilling fra A.P. Møller-Mærsk til etablering af en forskningsenhed, der i samarbejde med Syddansk Universitet og under medvirken af en række forfattere skal forske i værftets historie og udarbejde et omfattende to-bindsværk om Odense Staalskibsværft-Lindø - landets sidste store stålskibsværft. Bevillingen på 4 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond muliggør en grundig udforskning af værftets historie og udarbejdelsen af et bogmanuskript i årene 2012-2014.

Museumsinspektør ph.d. Henrik Harnow bliver projektleder for det tværfaglige forskningsprojekt, der bl.a. følges af professor dr. phil. Per Boje fra Center for Industri- og Erhvervshistorie på Syddansk Universitet.

Odense Staalskibsværft blev etableret i 1918 ved Odense Kanal og flyttede i 1959 til et område ved Odense Fjord, hvor et nyt stålskibsværft - Lindøværftet - med tilhørende nyanlagt by blev etableret. Værftet har gennem en årrække bygget verdens største containerskibe. I 2009 besluttede A.P. Møller-Mærsk, at værftet i 2012 skulle ophøre med at bygge skibe - det sidste skib blev færdig før tid og er netop afleveret. En æra er dermed slut - ikke blot lokalt, men også nationalt. Værfter som Odense Staalskibsværft-Lindø var landets industriarbejdspladser gennem størstedelen af det 20. århundrede.

 

Ophør af skibsbygning på Lindø  - og kulturhistorisk registrering af det store værft med boliger

Det legendariske Odense Staalskibsværft-Lindø (Odense 1918-1959 Lindø-2012) bygger ikke længere skibe. Det sidste skib er netop afleveret før tid og dermed er det sidste af de store danske stålskibsværfter lukket som skibsbyggende virksomhed. Netop stålskibsværfterne, bl.a. Odense Staalskibsværft, B&W, Frederikshavn, Nakskov og Helsingør, har været så karakteristisk en del af det danske industrilandskab gennem næsten 100 år og udgjort landets største industrivirksomheder. Allerede da lukningen blev varslet i 2009 etablerede Østfyns Museer, Handels- og Søfartsmuseet og Odense Bys Museer et samarbejde, der i 2010-2011 har arbejdet med dokumentation og registrering af værfterne i både Odense og Munkebo samt de tilhørende boligområder. Dette projekt - måske landets hidtil mest omfattende registrering af en enkelt virksomhed - er netop afsluttet, og dermed foreligger der et vidtrækkende og spændende materiale til brug for historikere og andre, som fremover vil arbejde med værftets historie. Registreringsprojektet blev finansieret af A.P. Møller-Mærsk, Kulturarvsstyrelsen og de deltagende institutioner.

Forskningsprojekt om Odense Staalskibsværfts historie

Odense Bys Museer opnåede bl.a. erfaring på området, da museet i 2006 vandt opgaven med registrering og analyse af 75 danske havne for Kulturarvsstyrelsen. Museet har ønsket at fastholde fokus på det store værft med den vigtige lokale og nationale historie. I efteråret 2011 udarbejdede museet i samarbejde med bl.a. professor Per Boje på SDU en projektbeskrivelse for udforskning af værftets historie og udarbejdelse af et manuskript til et stort to-binds værk til udgivelse efter projektets afslutning med udgangen af 2014. Den A.P. Møllerske Støttefond har netop besluttet af imødekomme museets ansøgning med en bevilling på 4 mio. kroner - en af de største bevillinger, der hidtil er givet til den danske kulturhistoriske museumsverden til ét enkelt forskningsprojekt.

 

På billedet til venstre ses borere og nittere foran et stålskib i 1930'erne på værftet ved Odense. På det andet billede kan man se Odense Staalskibsværft fra luften i 1953. Det netop indviede Fynsværket ses i baggrunden. Værftets beliggenhed inderst i Odense Kanal var ikke optimal, og det gav i stigende grad problemer at søsætte tidens nye, store skibe herfra.

 

Etablering af forskningscenter ved Odense Bys Museer

Projektet vil afdække værftets og boligområdernes historie i bred forstand med inddragelse af en række fagområder og temaer. Forskningsenheden vil blive etableret under Odense Bys Museer på Møntergården, men finde sted i nært samarbejde med Center for Industri- og Erhvervshistorie på Syddansk Universitet og med Østfyns Museer, der stod for projektledelsen i det omtalte registreringsprojekt. En vigtig side af projektet er, at det får aktiv deltagelse af A.P. Mølller-Mærsk, idet arkivchef Henning Morgen deltager både med arkivfaglig ekspertise og virksomhedshistoriske bidrag. Projektleder bliver museumsinspektør, ph.d. Henrik Harnow, og forskningsprojektet inddrager både arkitekturhistorisk ekspertise og erfaring med kortlægning af kulturlandskaber samt andre indfaldsvinkler som virksomheds- og erhvervshistorie, teknologihistorie og socialhistorie.

Endnu i 2010 og i foråret 2011 kunne man opleve den store arbejdsplads summe af liv - selv om der var betydeligt færre end tidligere tiders næsten 6000 ansatte. Foto: Flemming Wedell

 

Odense Bys Museers forskningsstrategi

Projektet indgår som en del af den forskningsstrategi, som Odense Bys Museer har udarbejdet for perioden 2011-2016. Strategien, der bl.a. arbejder med integration af nyere tid og arkæologi i større projekter, vægter især stedets betydning i samspillet mellem menneske og landskab. Netop Odense Staalskibsværft med de omfattende planlagte boligområder og værftets kolossale betydning lokalt og regionalt er et godt eksempel på et studieobjekt, hvor disse aspekter indgår med stor vægt. Den lokale identitet i store dele af det nordlige Odense og i Munkebo er formet i samspil med virksomheden.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Henrik Harnow på tlf. 2488 1917 eller hhkl@odense.dk

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer