Teglværksmiljøet i Den Fynske Landsby kan fuldendes

03. oktober 2011

Der skal bygges nyt, "gammelt" i Den Fynske Landsby. Med beredvillig bistand fra tre lokale fonde er det blevet muligt for Odense Bys Museer at realisere en gammel drøm - en drøm fra 1955 hvor teglværket blev genrejst i Den Fynske Landsby - om at skabe troværdige omgivelser til Bladstrup Teglværk

Tørreladen bygges sammen med ovnskuret mellem de to porte

Med bistand fra tre lokale fonde; Fonden Fyns Forsamlingshus, Odense, Munkemølle Fonden og N.M. Knudsens Fond kan der nu i Den Fynske Landsby bygges en tørrelade og etableres en ælteplads, en lergrav og dertil mulighed for at at forme mursten. Lergrav, ælte- og strygeplads (til formning af sten) vil blive placeret på realistisk vis tæt på teglværket.

"Uden disse tilføjelser til teglværksmiljøet er det ikke muligt at fortælle historien om fabrikation af mur- og tagsten på en realistisk måde. Denne historie er en af de vigtigste bygningshistorier fra de senere 200 år, nemlig den som fortæller om afskaffelse af bindingsværket og moderniseringen af landbrugets ca. 40.000 fynske ejendomme frem til Anden Verdenskrig" udtaler Overinspektør Anders Myrtue.

Onsdag den 12. oktober kl. 14.00 præsenteres "tørrelade-projektet", og pressen er velkommen til at deltage.

Tidsplan
Projektet påbegyndes med jord- (og ler-) arbejder over vinteren. Tørreladen bygges efter sæsonstarten i april 2012, således at museets gæster kan følge med i arbejdet. Åbningen forventes i juli 2012.

Lidt baggrund
Bladstrup Teglværk var eet af mange hundrede danske teglværker med kammerovn. Allerede da det blev bygget i 1891 var det teknisk forældet, idet ringovnen havde taget over mange steder. Imidlertid var det hvad man formåede i Bladstrup, og teglværket fortsatte sit virke frem til 1930erne og blev undervejs genstand for flere moderniseringer: Man fik bl.a. en tipvognsbane og nye tørrelader. Stenene blev afsat i lokalområdet. Efter hjemtagelsen til Den Fynske Landsby har teglværket været det eneste med bevaret kammerovn i Danmark.

Selv om selve brændingsteknologien var gammeldags i 1891, var der også moderne træk. Der blev f.eks. opført tre tørrelader, der som noget nyt og usædvanligt havde tage med tagpap. Da det ikke er muligt at finde og hjemtage en gammel tørrelade, har Odense Bys Museer besluttet sig for at rekonstruere en. Den bliver bygget efter inspiration fra bevarede skriftlige oplysninger og fotos, og den får naturligvis paptag. Tørreladen vil selvfølgelig komme til at rumme reoler til tørring af mursten, men da produktionen af sten vil være begrænset, skal en del af pladsen anvendes til formidlingsaktiviteter, og der skal være mulighed for at f.eks. skoleklasser kan sidde i tørvejr og indtage frokosten.

For nærmere oplysninger kontakt:
Overinspektør Anders Myrtue, 2115 4898, asm@odense.dk eller
Museumsinspektør Jan Bo Jensen, 2484 5976, jbje@odense.dk 

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer