Fynske fodspor fra fortiden!

27. februar 2012

Fyn i fortiden - Det levede liv 500 f.Kr. - 150 e.Kr. er titlen på den nyeste bog fra Odense Bys Museer. Bogen handler kort og godt om fynske fodspor fra fortiden, nærmere bestemt aspekter af det levede liv på Fyn i den ældre jernalder.

 

Som bogens titel antyder, er det tilstræbt at gøre jernaldermennesket synligt. Bogens hovedforfatter, Mikael Holdgaard Nielsen fortæller: "Teksten er levende og nærværende, og vi har krydret bogen med talrige flotte illustrationer som vil fange læserens blik. Bogen kan læses som et samlet oversigtsværk, men man kan også gå på opdagelse i de forskellige emner, eller blot lade sig fange af de mange illustrationer og læse de udførlige illustrationstekster. Bogen henvender sig til et bredt publikum så som fagfolk, gymnasier, folkeskoler, og selvfølgelig den historieinteresserede læser, som ønsker ny viden".

Bogen er først og fremmest et resultat af den omfattende arkæologiske udgravningsvirksomhed gennem specielt de senere år, som har genereret et stort bopladsmateriale fra den ældre jernalder. Inddragelsen af naturvidenskaben har løftet vores viden i en sådan grad, at meget nyt er kommet for dagen. Dette kan man alt sammen læse om i bogen.

Hvor boede bondefamilien, og hvordan så et jernalderhus egentlig ud? Hvordan så der ud inde i huset og kunne man holde varmen ud om vinteren? Hvordan så der ud indenfor? Og hvad levede man egentlig af? Dette er aspekter, som fører læseren med ind i huset, ud på gårdspladsen og videre ud i det omgivende landskab. Hér lå blandt andet jernalderbondens marker, og for første gang gives et kvalificeret bud på, hvordan landbruget har set ud. Vi ser også nærmere på dyrene i stalden, på marken og i engen, og hvordan man udnyttede skoven, søerne og havets ressourcer.

Fra vådområderne hentedes myremalm til fremstilling af jernredskaber, og analyser af jernslagger giver et indblik i den tidligste jernudvinding. Vådområderne var også et sted, hvor jernalderfolket ofrede mennesker og pragtgenstande - såsom Rynkebykedlen - til guderne. Men ofringerne foregik også i selve husene og på bopladsen. Bogen indeholder en omfattede sammenstilling og tolkning af de kult-relaterede genstandsfund på Fyn. Hæves blikket til fugleperspektiv, ville vi kunne se et yderst varieret landskab på Fyn i ældre jernalder med markerne, som dannede en landskabsmosaik af agervolde nær bopladsen, åbne græsningsområder, lukkede skove, søer, moser, enge samt snoede vandløb, alt sammen omgivet af havet. Havet var datidens fynske motorvej! Ved Skrillinge på Vestfyn er det uden tvivl beliggenheden nær Lillebælt, der er medvirkende faktor til den største koncentration af ældre jernalderbosættelse på Fyn. På den anden side af Øen, på Sydøstfyn, er det de meget rige Langå-grave, der fortæller om stormænd og kontakter sydpå. I bogen kigger vi blandt andet nærmere på disse steder og giver et bud på, hvordan samfundet var struktureret.

Fyn i fortiden - Det levede liv 500 f.Kr. - 150 e.Kr. er et tværvidenskabeligt projekt, skrevet af både arkæologer og naturvidenskabsfolk. Publikationen er på i alt 304 sider, og er rigt illustreret med digitale tegninger, farvefotos samt håndtegninger og akvareller. Bogen er udgivet på Forlaget Odense Bys Museer med støtte fra Møllerens Fond, Kulturarvsstyrelsen, N.M. Knudsens Fond, Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond, og kan købes for 198 kr. ved henvendelse til Odense Bys Museer. Bogen kan ligeledes købes online ved Forlaget Odense Bys Museer.

Yderligere oplysninger om publikationen fås ved henvendelse til museumsinspektør Mikael Holdgaard Nielsen på telefon 2364 2913 eller mihn@odense.dk

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer