En landsby er dukket op af mulden i Odense

24. april 2012

Siden marts måned har arkæologer fra Odense Bys Museer gravet ved resterne af Kong Frederik den II's lysthus i Skibhuskvarteret i Odense. Nu er der fremkommet fund, som giver ny viden om områdets datering, og så er en hidtil ukendt landsby dukket frem af mulden.

Før Skibhuskvarteret
Før Skibhuskvarteret fik sit navn kaldtes området Ladegårdsmarken og lagde senere jord til gårdene Marienlyst og Hedvigslund. Navnet kommer af, at jorden tilhørte Odense Slot Ladegård. Det var i hvert fald forklaringen indtil nu, hvor udgravninger afslører sporene af et stort gårdskompleks med op til 40 m lange bygninger, som formentlig er slottets middelalderlige forgænger. Ladegårdsmarken betyder altså marken, hvor ladegården lå!

Kongelig brønd
I samme område har Odense Bys Museer i sidste måned udgravet en lille murstensbygning med fine detaljer fra renæssancen, som menes at være resterne af Kong Frederik den II's lysthus. Bygningen tolkes som den kongelige villa, som er afbildet på det ældste billede af Odense fra 1593. Tæt ved huset udgraves nu en stor brønd, som sammen ed en35 m lang økonomibygning må have betjent det kongelige lysthus. Anlægget er sløjfet i 1600-tallet , men ved et lykkeligt tilfælde har man brønden op med nedbrydningsmaterialer som glaserede gulvfliser og exceptionelt bevarede tømmerdetaljer. "Vi kan nu få mere at vide om bygningernes udseende og brug. Har der været en kongelig lysthave knyttet til lysthuset, vil aflejringerne i brønden forhåbentligt også kunne fortælle os om den", fortæller museumsinspektør Jakob Tue Christensen.

Fotos fra udgravning af brønden

En ukendt landsby dukker op
Ved middelalderens slutning var Næsbyhoved Slots Ladegård det største landbrug på Fyn bedømt på udsæd. Slottet overlevede ikke reformationstidens uroligheder, og i stedet blev Skt. Hans Kloster taget i brug som Odense Slot. De to ladegårde sammenlagdes til en virkelig stordrift omkring Næsbyhoved Sø og hele Skibhuskvarteret. Markerne blev drevet ved hjælp af hoveripligtige bønder fra de omkringliggende landsbyer. Men hvordan blev slottets ladegård oprindelig skabt og hvordan håndteredes den senere sammenlægning sådan rent lavpraktisk. Udgravningerne viser hvordan man løste problemerne i det daglige. De hidtidige undersøgelser har vist, at ladegårdsmarkerne i Skibhuskvarteret oprindelig tilhørte en i dag ukendt landsby, som i løbet af 1300-tallet måtte vige for kongeslottets behov for egne marker.

Yderligere information fås ved henvendelse til museumsinspektør Jakob Tue Christensen på tlf. 6551 4649 eller jtc@odense.dk

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer