Landsbyerne før landsbyen

26. april 2012

Når historien om Den Fynske Landsby fortælles, bliver det altid understreget, at frilandsmuseet er opført på bar mark. Selv om huse og gårde fremstår som en helstøbt og idyllisk fynsk landsby fra H.C. Andersens tid, er de altså en slags kulisse. Men - faktisk har der før ligget en landsby på stedet - faktisk flere - men det er mindst 1500 år siden!

Miniudstilling om arkæologiske fund i Den Fynske Landsby.

Situation fra udgravningen i 1943 med en række frilagte begravelser. I baggrunden ses Svendborg-jernbanen.

 

 Gravpladsen under Tommerup Præstegård

En af gravpladsens urner, der har været anvendt som beholder for den dødes brændte ben.

Da man i 1943 jævnede landskabet under og nord for det område, hvor nu Tommerup Præstegård ligger, fandtes urner fra jernalderen. Arkæologerne rykkede ud og afdækkede rester af mindst 50 begravelser fra romersk jernalder. På nordsiden af det, der en gang har været en lille højning i landskabet, har man i tiden fra ca. 150-350 f. Kr. gravlagt et halvt hundrede mennesker, alle efter at de var blevet brændt på ligbålet. I de fleste grave var den dødes brændte ben samlet i et lille lerkar. Som gravgaver var f.eks. medgivet glasperler, smykker og redskaber. Gravene var arrangeret i et par klynger, der antagelig repræsenterer udsnit af familierne fra to forskellige gårde. Det var derfor helt naturligt at spørge, hvor de døde har boet; det svar måtte man vente på i mere end 60 år!


Landsbyerne under parkeringspladsen

Guldfingerring med indsatte ædelsten, fundet i Sejerskoven. Den dateres til 4.-5. årh. e.Kr. og kan dermed være samtidig med bopladsen og gravpladsen. Antagelig har den været nedlagt som offer i udkanten af bopladsens dyrkningsområde.

I 2004 skulle der anlægges en parkeringsplads ved indgangen til Den Fynske Landsby og dermed ca. 200 meter sydøst for gravpladsen. Ved den lejlighed fandt arkæologerne rester af en gård fra 3.-5. årh. e.Kr. Antagelig er det personer fra bl.a. denne gård, der blev begravet på det sted, hvor Tommerup Præstegård senere blev genopført. Et pudsigt fund fra jernaldergården er et lille lerkar, der har været ofret til de underjordiske væsener, der skulle beskytte husets folk og fæ. Skikken med at være god ved gårdnissen kender man også fra 1800-tallets gårde; selv i dag praktiseres skikken ved at man sætter risengrød til "drillenissen" på loftet.
De arkæologiske undersøgelser under parkeringspladsen såvel som under selve museumsområdet har vist, at selvom Den Fynske Landsby blev rejst på bar mark i 1940'erne, var det ikke første gang, der har været landsby på arealet. Bindingsværksgårdene står således solidt plantet  på tomterne af en række landsbyer med rødder langt tilbage i oldtiden.

I Besøgscentret i Den Fynske Landsby vises nu en lille udstilling med de arkæologiske fund fra museumsområdet fra lørdag den 28. april til søndag den 21. oktober i museets åbningstid.

For yderligere oplysninger kontakt museumsinspektør Mogens Bo Henriksen på mbhe@odense.dk eller 2090 1318.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer