Ny organisation ved Odense Bys Museer

26. januar 2012

Odense Bys Museer ændrer intern organisation for at stå stærkt til nye udfordringer.

Med virkning fra 1. februar ændrer Odense Bys Museer sin interne organisering, som stort set har været uændret siden samlingen af museerne i 1997. Målet med ændringen er at styrke realiseringen af Odense Bys Museers overordnede strategiske mål og gennemføre en række fokusområder i de kommende år.

De strategiske mål omfatter en markant turistmæssig satsning på H.C. Andersen, en stærk udvikling af Møntergården som byens museum, en realisering af Odense Bys Museers forskningsstrategi for 2011-16 og en videreudvikling af den såkaldte "trebenede formidlingsstrategi".

Foto fra H.C. Andersens Hus. Fotograf Ard Jongsma

Med den stærkt stigende turisme fra de nye økonomiske vækstlande som Kina, Sydkorea, Rusland og Brasilien - lande hvor H.C. Andersen står stærkt - er det oplagt for Odense og dermed for museerne at fokusere på dette vel Danmarks stærkeste brand. I indsatsen ligger udvikling af et samlet, bredt tilbud til turister i Odense og på Fyn, herunder Den Fynske Landsby - en landsby fra H.C. Andersens tid. Arbejdet med realisering af et nyt H.C. Andersen Eventyrhus som en udbygning af H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet står som et centralt punkt i det strategiske mål. Det kan i den forbindelse nævnes, at det netop er besluttet, at Børnekulturhuset Fyrtøjet fusioner med Odense Bys Museer.
Opførelsen af den nye udstillingsbygning på Møntergården er i fuld gang  og forventes indviet i starten af 2013. De nye udstillingsmuligheder kombineret med en omfattende udnyttelse af hele Møntergård-kareens mange flotte bygninger fra renæssancen og fremefter, de mange gårdrum og stræder vil gøre Møntergården til et helt specielt museum med fokus på Odense og Fyns historie. Markedsføring og fortsat udvikling af Møntergården vil stå som en af de helt store opgaver i de kommende år.

I 2011 færdiggjorde Odense Bys Museer en forskningsstrategi, som skal danne grundlag for en meget målrettet forskningsindsats baseret på større projekter og i et tæt samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet. I strategien lægges op til projekter, som sætter fokus på stedets betydning i forhold til en by eller områdes udvikling. Det første større projekt - Odense Staalskibsværfts udvikling og betydning for byen og øen - har netop opnået en ekstern bevilling på 4 mio. kr. I samarbejde med universiteterne i Odense, København og Aarhus er flere af Odense Bys Museers museumsinspektører i gang med ph.d-forløb.

Endelig skal Odense Bys Museers trebenede formidlingsstrategi, som omfatter fokus på formidling på museet - i byen og på landet - og via digitale medier, videreudvikles og effekten måles. Blandt de større indsatser i de kommende år vil være at sætte historisk perspektiv på den store omdannelse af Odenses bymidte i forbindelse med nedlæggelsen af den 4-sporede Thomas B. Thriges Gade og genskabelsen af bymidten. Det forventes, at projektet vil føre til omfattende arkæologiske undersøgelser, hvor byens udvikling fra vikingetid og fremefter kommer i fokus. Odense Bys Museers nye organisation omfatter 4 nye afdelinger: Kulturarv, Publikum & turisme, Formidling & satsninger og Drift.

Afdelingen Kulturarv, der bl.a. skal sikre forskningsstrategiens implementering, får kulturarvschef Henrik Harnow som leder. Nuværende direktør for Børnekulturhuset Fyrtøjet Mette Genz, tiltræder 1. april stillingen som publikumschef for den nyoprettede afdeling med fokus på gæster, brugere og turister. Formidlingschef Asger Lorentzen bliver chef for Formidling & satsninger, som i den nye organisering styrkes bemandingsmæssigt og får til opgave at udvikle de stóre satsningsområder: H.C. Andersen, Møntergården, Den Fynske Landsby m.m. Den nuværende chef for Driftsafdelingen Hanne Plechinger fortsætter som chef for denne afdeling. Hanne Plechinger er tillige souschef for Odense Bys Museer. Som øverste chef fortsætter museumschef. adj. professor Torben Grøngaard Jeppesen med fokus på overordnet ledelse, udvikling af mål, fundraising, nationale netværk og internationale opgaver.

Yderligere information om Odense Bys Museers nye organisering kan fås ved henvendelse til museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, tlf. 6551 4600 eller tgj@odense.dk

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer