Højaktuel bog om forvandlingen af Odense

07. maj 2013

Det første spadestik til de arkæologiske udgravninger af Thomas B. Thriges Gade tages 8. maj og samme dag udkommer bogen ODENSE I FORVANDLING, der går tæt på den fynske hovedstads byomdannelser.

Odense er midt i en forvandling. Store projekter er i gang, og visioner bliver virkeliggjort. Centralt står omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til en ny bydel med kultur, boliger og et levende bymiljø. Den forkætrede gade gennem bykernen bliver nu selv til historie - en historie om efterkrigstidens bilfikserede planlægning og dens storstilede drøm om vækst og velstand. Med Odenses aktuelle forvandling som anledning, ser den højaktuelle bog ODENSE I FORVANDLING i ti artikler nærmere på nutidige som tidligere tiders forsøg på at definere og forme Odenses fremtid. Det er ti fortællinger om skabelsen af det moderne Odense - om den grønne by, om cyklisternes by, om butikkerne, om forstæderne, om havnen - og om Thomas B. Thriges Gade!

Kulturarvschef Jens Toftgaard

Bogens forfattere
Forfatterne kommer fra Odenses videns- og kulturinstitutioner samlet i MASKOT, et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Bys Museer, Odense Stadsarkiv og Landsarkivet for Fyn.

-  Vi har inviteret en række forskere fra byens kulturhistoriske institutioner samt fra SDU til at udforske hver deres del af denne by og dens historiske strømme. Vi er som redaktion stolte af det værk, den antologi, som nu foreligger, mens de første spadestik på vej mod endnu en omfattende ændring af byen bliver taget. De ti artikler udstikker hver deres optik, graver i hver deres spor. Tilsammen ser de bagud, fremad og til siden, tilsammen aflæser de en mangfoldighed af det, der er en by i forvandling. Vi håber, byens borgere og andre interesserede vil tage godt imod vore betragtninger, lyder det fra professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universit og kulturarvschef Jens Toftgaard, Odense Bys Museer.

En hyldest til Odense
ODENSE I FORVANDLINGs ti forfattere og initiativtagerne til bogen er drevet af et ønske om at hylde det frugtbare virvar af liv og struktur, der karakteriserer den by, som de holder af og virker i til daglig. Odense er - heldigvis - mange forskelligartede mennesker, grupper, kulturer, miljøer og kvarterer. Enhver, der færdes i byen, kan ved selvsyn forvisse sig om mangfoldigheden. Odenses ansigt, bylandskabet af huse, gader, stræder, parker og rum, er en kalejdoskopisk blanding af nyt og gammelt, stort og småt, smukt og mindre smukt. Overalt ser man sporene af skiftende tider, magt og afmagt, samfund og fremtidshåb, man ser spor af drømme om vækst, velstand, demokrafi og måske især drømme om det gode liv. Skiftende generationers visioner om den gode by er afsat som fysiske og meningsbærende aflejringer i det årtusindegamle bylegeme som f.eks. Thomas B. Thriges Gade.

Ved forudbestilling senest den 1. juni hos Forlaget Odense Bys Museer kan bogen købes til en særpris af kr. 148. Normalprisen er kr. 198. Bogen bestilles hos Forlaget Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C, museum@odense.dk eller tlf. 6551 4601.

Yderligere information fås ved kontakt til kulturarvschef Jens Toftgaard, Odense Bys Museer, tlf. 2488 1917.

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer