Forsøg med 3D modellering på I. Vilh. Werners Plads

Kan de rå koteregistreringer fra udgravningen give os et indblik i fortidens landskab - eller som i dette tilfælde byens udvikling og struktur?

I udgravningen på I. Vilh. Werners Plads ligger fortidens levn oven på hinanden, som lagene i en lagkage - en noget ujævn og klumpet lagkage. Derfor var det oplagt at bringe de rå højdemål (koter) fra netop denne udgravning i spil, når vi ville prøve at modellere de gangflader der har været i funktion i fortiden. Valget er faldet på et område omkring en stald og to huse. Fladen skal modelleres på baggrund af de rå koter. De tre bygninger skal herefter rejses i et 3D-program, og arbejdet munder ud i en lille film, som man vil kunne se i Infoboksen i løbet af sensommeren eller det tidlige efterår.

Metodeudvikling
I mere end 12 år har arkæologerne på Odense Bys Museer brugt Totalstation og højpræcisions GPS til at stadfæste deres observationer. Museet var frontløbere i processen med at skrotte målebånd og tegnepapir til fordel for præcise kvalitetsdata direkte fra GPS og Totalstation. Hvert eneste punkt som indmåles med Totalstation eller højpræcisions GPS giver et X-, Y- og Z-koordinat. Z-koordinaten er højden over havet og kaldes for kote. Vi forventer at disse data i stigende grad vil komme i anvendelse på selve udgravningerne og i efterfølgende formidlingsprojekter.

Egner disse feltregistreringer sig til en umiddelbar visualisering af fortidens landskab? Og hvilke oplysninger kan det tilføje til øvrige udgravningsdokumentation, at lagene kan "pustes op" og studeres i et fuldt 3D miljø? Datasættet består i skrivende stund af 72.736 koter, og der er tolket mindst 9 faser ind i et materiale, der strækker sig tidsmæssigt fra 1100- til 1800-tallet. Vi valgte at begrænse vores test - proof of concept - og arbejder med et lille udsnit på 2336 koter og 1130 støtte-koter, da data ellers ville ligge som en isoleret ø pga. de senere tiders forstyrrelser.

Det tegner godt
Til vores lille studie har vi udvalgt et mindre område ud mod Th. B. Thrigesgade med en stald, to huse fra 1400-tallet og to adgangsveje. På grund af de mange forstyrrelser, har vi ikke husene i deres fulde udstrækning, men her må vi lave en kvalificeret modellering på baggrund af de huse og strukturer, vi kender fra denne periode.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer