Carl Nielsen parrets kunstsamling

09. december 2015

Med nære venner som Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, J.F. Willumsen og mange flere oparbejdede Carl Nielsen-parret med tiden en større kunstsamling, som hidtil kun har været tilgængelig for offentligheden i begrænset omfang. Nu kommer værkerne for første gang frem i lyset på baggrund af den rigt illustrerede bog om Carl Nielsen-parrets kunstsamling, hvor forfatteren Anne Christiansen beskriver cirka 200 malerier, grafiske arbejder, skulpturer og kunsthåndværk. Bogen udgives af Forlaget Odense Bys Museer.

Kunstnerparrets fine kunstsamling

I anledning af 150-året for Carl Nielsens fødsel udgiver Forlaget Odense Bys Museer Carl Nielsen-parrets kunstsamling. Den rigt illustrerede bog på 436 sider erforfattet af seniorforsker Anne Christiansen.

Inspiration på toppen af Danmark

Ægteparret komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen opdyrkede i årenes løb en stor vennekreds, hvoriblandt taltes en del billedkunstnere. Carl Nielsen-parret begavede jævnligt vennerne med koncertbilletter og statuetter, mens de på deres side ved forskellige lejligheder modtog gaver i form af grafiske arbejder og malerier m.m. Men parret købte også af og til malerier m.m. Således oparbejdede parret igennem årene en større kunstsamling, hvoraf en betragtelig del i dag tilhører Carl Nielsen Museet takket være en testamentarisk gave fra deres yngste datter. Et udvalg af disse kunstværker kan ses i museets to mindestuer, som af sikkerhedsmæssige hensyn befinder sig bag glasvægge, hvorfor museumsgæsten ikke kan komme tæt på de interessante genstande. Dertil kommer et større antal værker, som af pladsmæssige årsager opbevares i magasiner, hvortil publikum ikke har adgang.

En inderkreds af nære venner

For første gang er en betragtelig del af disse kunstværker nu blevet taget op til nærmere behandling, nemlig i udgivelsen Carl Nielsen-parrets kunstsamling. I bogens første del gives en kort præsentation af ægteparret, ligesom der gøres rede for deres i alt syv hjem, der udgjorde rammen om deres liv og kunstsamling. I bogens anden og mest omfattende del fortælles om de mange kunstværker samt om deres ophavsmænd og -kvinder, herunder om disses relation til Carl Nielsen-parret. Det drejer sig om kunstnere, der i dag er kendte og mindre kendte: guldaldermaleren Jørgen Roed og hans søn Holger, maleren og billedhuggeren Agnes Lunn, skagensmalerne Anna og Michael Ancher samt deres datter Helga og P.S. Krøyer, maleren og formgiveren Johan Rohde, malerne Joakim og Niels Skovgaard samt søsteren Suzette Skovgaard (gift Holten), Agnes og Harald Slott-Møller samt J.F. Willumsen. I bogens sidste del redegøres for tilblivelsen af Carl Nielsen Museet.

Kunstsamlingens overraskelser

Noget af det mere uventede, som forfatteren blev opmærksom på undervejs i forskningsarbejdet, er den store vægt, som Carl Nielsen lagde på en kunstnerisk formgivning af titelblade og forsider til udgivelsen af sine partiturer. Nogle af de første forestod Anne Marie Carl-Nielsen, mens mange blev formet de tre Skovgaard-søskende samt af Carl Nielsen-parrets yngste datter Anne Marie Nielsen (gift Telmányi). Hun forsynede desuden forældrenes hjem med en hel del malerier og grafiske arbejder. Da hendes liv og virke hidtil har været ret upåagtet, vies et større kapitel til fortællingen herom.

Bogen om Carl Nielsen-parrets kunstsamling udkommer den 9. december. Den er både indholdsmæssigt og med hensyn til udformning at betragte som et "bind 2" set i forhold til biografien Anne Marie Carl-Nielsen født Brodersen, som er forfattet af Anne Christiansen og udkom i anledning af 150-året for billedhuggerens fødsel i 2013. Begge bøger er udgivet på Forlaget Odense Bys Museer.

Pris: 348,- DKK

Kontakt

Merete Schultz, publikumschef, e-mail: msch@odense.dk, Tlf.: 6551 4608

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer