Danmarks ældste bryghus lå i Odense

Udgravningen bag rådhuset i Odense blev afsluttet i sensommeren 2014, men det betyder ikke, at der ikke stadig kommer spændende resultater derfra.

I foråret 2014 fandt arkæologerne, under det tidligere Albani Torv, rester af et særligt spændende bindingsværkshus. Inde i huset lå et lager af byg, og på husets gårdsplads var der en usædvanlig og velbevaret brønd. Brønden bestod af tre tønder sat oven på hinanden, og fra bunden af den udgik et stjerneformet system af teglrør, der skulle optimere vandtilstrømningen.

En del af byggen i huset var spiret, og netop spirede bygkorn, også kaldet malt, var en grundingrediens i middelalderens ølbrygning. Alt tyder derfor på, at der er tale om et bryghus. Brønden har skulle forsyne bryggeriet med de rigelige mængder af vand, som er nødvendige for at brygge øl.

Middelalderlige regnskaber omtaler ofte bryghuse eller -kældre. Hvordan de så ud og rent praktisk var indrettet ved vi nu meget mere om. I det 16 meter lange hus var der både maltkølle, bryggeri og lager, som samlet har givet gode muligheder for en stor produktion af øl.

Nu har arkæologerne modtaget resultater fra såkaldte dendrokronologiske undersøgelser af træet i tønderne. Resultaterne viste, at den nederste tønde blev lavet kort efter 1315 omkring Weserfloden i det vestlige Tyskland. Mens de to andre tønder er lavet kort efter 1336 og stammer fra Flandern i det nuværende Belgien. Med disse resultater kan vi nu konstatere, at bryghuset på Albani Torv er det ældst kendte bryghus i Danmark, og at tøndebrønden så vidt vides er den eneste fuldt udgravede og bjergede tøndebrønd i Danmark. Der er andre steder i landet undersøgt lignende brønde, men tilsyneladende har ingen af disse haft en bundkonstruktion som den fra Odense. Kombinationen af teglrør og vandbassin gør, at tøndebrønden er et helt usædvandligt vandteknisk anlæg uden direkte paralleller i Danmark, og takket være en betydelig donation fra Albani Fonden vil brønden blive bevaret med henblik på en kommende udstilling på Møntergården.

Det spændende fund af Danmarks ældste bryghus betyder også, at udgravningen bag rådhuset i Odense for andet år i træk er repræsenteret på Kulturstyrelsens Top 10 over Årets fund fra 2014.


Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer