Nyt fra arkæologi

Forårstravlhed for arkæologi med forundersøgelser og udgravninger

I april undersøgte museets arkæologer et område ved Herluf Trolles Vej. " I forbindelse med forundersøgelsen forud for en udstykning opdager vi, at der har ligget en mindre boplads fra yngre bronzealder" fortæller museumsinspektør og arkæolog Maria Lauridsen.
"Bopladsen indeholdt en lille håndfuld tomter i varierende størrelse. Det største hus var ca. 35 meter langt og 6,5 meter bredt, og formentlig har huset været opdelt med en beboelse mod vest og en staldende mod øst. Gravningens mest spændende anlæg var en 2-3 meter bred grøft, der kunne følges over godt 230 meter (se foto).

I den sydlige ende af grøften sås en mindre gennemgang, som formentligt har udgjort en adgangsvej gennem grøften. Grøften har fortsat mod nord og syd, og vi ved således ikke, hvor lang den har været, men ud fra områdets topografi ser det ud til, at den afskærer den yderste del af det næs, hvor udgravningen ligger. I så fald har den kun været omkring 700 meter lang.
Grøften er endnu kun dateret til jernalderen, men C14-dateringer vil formentligt kunne datere grøften mere præcist. Funktionen af grøften er ikke helt klar, men der er flere muligheder. Den kan være opført som et forsvarsværk - måske i samspil med Lindved Å, men det kan også have været en territorial markering. Antagelig har der som et minimum været en større gård/landsby knyttet til grøften, men placeringen af denne er med stor sandsynlighed under de eksisterende huse på Herluf Trolles Vej, så chancen for at lokalisere den er meget lille".

Maria Lauridsen fortæller videre: "I maj gik vi i gang med en større forundersøgelse i den nordlige del af Søndersø. Kommunen havde bedt om at få arealet forundersøgt i forbindelse med en udstykning. Det var med store forhåbninger, at vi satte forundersøgelsen i gang. Området ligger nemlig mindre end 200 meter fra et kogegrubefelt, som museet undersøgte dele af i 2005, og som allerede da var det største hidtil kendte kogegrubefelt i Sydskandinavien. Det blev hurtigt tydeligt, at kogegrubefeltet var meget større, end vi kunne have forestillet os, for under forundersøgelserne fremkom der store mængder af kogegruber. Området står nu til at skulle undersøges nærmere, så vi kan få afgjort om det er det samme kogegrubefelt, der i så fald ser ud til at have dækket op til 7-8 ha. Oplysninger fra beboere i området syd for forundersøgelsen antyder, at feltet har været endnu større endda".

Husk i øvrigt at I altid kan følge arkæologernes arbejde her.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer