Penge til kulturbevaring

Kulturstyrelsen bevilliger godt en halv mio. kr. til et forskningsprojekt om konservering af arkæologisk vanddrukkent træ, hvor Odense Bys Museers konservatorer deltager.

Odense Bys Museer er én af fire institutioner, som netop har modtaget en bevilling på 531.650 kr. fra Kulturstyrelsen. De øvrige tre institutioner er Strandingsmuseum St. Georg, Konserveringscenter Vest og Nationalmuseet. Pengene er bevilliget til et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsprojekt, som skal "forsøge at udvikle en tidseffektiv og mindre omkostningstung konseveringsmetode til bevaring af vanddrukne arkæologiske trægenstande".
Projektet forsøger at metodeudvikle den hidtil almindeligt benyttede form for træimprægnering. I projektet undersøges potentialet i at bruge en såkaldt sukker-alkohol (D-Mannitol) til imprægnering. Den hidtidige metode (en voksimprægnering) kræver lange behandlingstider og dyrt avanceret udstyr, mens D-Mannitol er betragteligt nemmere at introducere i det vanddrukne træ. Forskningsprojektet har til opgave at metodeudvikle og godtgøre om D-Mannitol har lige så gode bevaringstekniske egenskaber som voksimprægneringen.
Projektet, der er det første fuldskala projekt af sin art, som gennemføres for at afklare D-Mannitol imprægneringens fordele og ulemper, udføres på Odense Bys Museer af konservatorerne Jannie Amsgaard Ebsen, cand.scient.cons. og Jens Gregers Aagaard, cand.scient.cons.

Udvikling af egnede træimprægneringsmetoder er vigtig, da Danmark er i den unikke situation, at relativt store mængder af arkæologiske trægenstande bevares under vanddrukne forhold. Gennem tiden nedbrydes træets celler, men træets form holdes udspændt af vandindholdet, som dermed holder træets dimensioner og overfladedetaljer intakte. Disse trægenstande indeholder uvurderlig kulturhistorisk viden, når landets arkæologer finder og udgraver det. Uden en efterfølgende imprægneringsproces vil træet forsvinde, kollapse, revne og vride sig, så trægenstandenes kulturhistoriske informationer samt formidlingspotentiale vil være tabt for altid.

Projektet løber fra august 2015 indtil oktober 2017. Her vil blandt andet en række af det middelalderlige træmateriale, som Odense Bys Museers arkæologer udgravede i 2013 og 2014 på I. Vilhelm Werners Plads i forbindelse med Thomas B. Thriges Gades lukning blive inddraget i projektet. Det omfattende træmateriale består af store mængder af konstruktionstømmer og hunderedevis af mindre trægenstande, som for eksempel dele af drejede træskåle, tallerkner, tønder og de såkaldte stavbægre, som vidner om livet i Odenses middelalder for omkring 700 år siden.

Stavbæger, liggende med bunden i vejret under udgravning.
Stavbæger under udgravning
Det færdigudgravede og afrensede stavbæger klar til imprægnering.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer