Kom til gilde i Den Fynske Landsby

Skal der være gilde, så lad der være gilde. Den Fynske Landsby lever i den grad op til den gode, gamle talemåde, når der for første gang bydes til Gildedag søndag den 27. september fra kl. 11-15.

Her vil hele Landsbyen summe af levende historie, stolthed, fest og glæde, når formidlerne fejrer nogle af de gilder, der var en tilbagevendende begivenhed i 1800-tallets bondesamfund.

Dengang var det almindeligt at holde et gilde, når man i fællesskab havde løst en stor arbejdsopgave - som vi eksempelvis kender det fra i dag, hvor håndværkerne stadig holder fast i traditionen med at fejre rejsegilde på et bygningsværk. Men hvem kender et humlegilde, kartegilde, ornegilde, ruskegilde og fokkegilde? Det bliver der rig mulighed for at lære mere om til den store Gildedag i Den Fynske Landsby.

En pægl øl og en dram
Nikolaj Halck Krause er tømrer i Den Fynske Landsby og vil demonstrere det gamle håndværk og værktøj til gildedagen, mens han hugger tømmer til bindingsværk. - De store arbejdsgilder spillede en vigtig rolle i landsbyfællesskabet. Hele gildetanken gik ud på at takke folk for en indsats ved at give dem noget godt at spise og drikke. Forskellige arbejder gav anledning til gilder som skovgilde, pløjegilde, vejgilde, høstgilde osv. forklarer Nikolaj. - Der er endda eksempler på gilder, der bestod af fire mand, der fejrede, at de havde splejset til en tønde tjære. Det blev kaldt et tjæregilde og beskriver gildernes grundtanke meget godt: "Kan vi finde en god grund til at drikke en pægl øl og en dram, så lad os gøre det", siger Nikolaj.

Gå fra gilde til gilde
Udover håndværkergilde, inviterer Den Fynske Landsby også til væver-, smede-, humle- og kartegilde. Ved Torupgården arbejder håndværkerne og fortæller om datidens rejsegilder, mens konerne og pigerne samles til kartegilde. Selvom kartearbejdet er beskidt, er det en fornøjelig oplevelse, hvor snakken går lystigt. Måske kommer nogle af landsbyens karle til, så der rigtig kan blive lavet løjer og spilopper. Ved Davinde Vandmølle holdes humlegilde i stuen, og her viser bondekonerne, hvordan man piller humlekopper og fortæller om humlens anvendelsesmuligheder og ølbrygning i gamle dage. I smedjen fortæller smeden om smedegildet, hvor han får sin løn i form af forskellige naturalier og gerne kvitterer med rigelige mængder mad, drikke, kortspil og kaffepunch. Og når væveren er klar med det færdigvævede stykke stof i Væverhuset, skal der naturligvis være vævergilde. Jo, der var et gilde til ethvert formål. Man mener, at der var op til 260 forskellige slags gilder i datiden.

Nyhed i Landsbyen
- Gildedagen i Den Fynske Landsby er en ny begivenhed, der levendegør hverdag og fest i 1800-tallets bondesamfund. Håndværkere og formidlere i historiske klædedragter laver de arbejdsopgaver, der gik forud for gildet og fortæller om gildernes karakter, forklarer overinspektør Lise Gerda Knudsen. - I præstegårdens køkken bydes gæsterne på smagsprøver på gildemad, og der vil være masser af liv og stemning rundt omkring i den hyggelige, gamle landsby, der lige nu har så mange duftindtryk fra planter, blomster og buske, fortsætter hun.

Man kan vælge selv at gå rundt i Landsbyen og høre om de mange gilder eller deltage i de gratis rundvisninger kl. 11 og kl. 13. Der er også mulighed for at lade sig transportere rundt i hestevogn.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer