Sidste nyt om stenkisten: Enestående arkæologisk fund

16. september 2015

Enestående arkæologisk fund

Som led i ledningsomlægningerne omkring byomdannelsesprojektet "Fra Gade til By" fik Odense Bys Museer dispensation til at lave en mindre udgravning på stedet for den kirke af træ, hvori Knud den Hellige blev dræbt. Og resultaterne overtraf alle forventninger. Onsdag den 16. september kunne arkæologerne efter en omhyggelig frilægning åbne en 1000 år gammel stenkiste. Da låget til kisten blev løftet af, skete det under stor mediebevågenhed og for rullende kameraer.

Hvem er personen i kisten?

Umiddelbart efter var der mange gisninger om, hvem skelettet i kisten kunne være. Den flotte stenkiste lå tæt på alteret, og det indikerede, at det var en person fra samfundets allerøverste top, der her var stedt til hvile. Måske en af Fyns første biskopper eller en adelig person?

Graven indeholdt skelettet af en ca. 30 år gammel mand. Det var imidlertid ikke det eneste indhold, idet han i højre hånd holdt et miniature nadversæt bestående af en kalk til vinen og en disk til brødet. Nadversættet er symbol på, at personen må forrette nadveren, men det er også kendetegnende for de ældste bispegrave, vi kender i Nordeuropa. Det er dermed også den ældste, udgravede bispegrav herhjemme.

En dramatisk periode i Odenses historie

Sammenhængen peger derfor på, at det er én af det sene 1000-tals Odensebisper. Det er den mest dramatiske periode i Odensekirkens historie, idet den ikke blot må lægge hus til drabet på Knud d. Hellige 1086, men også i 1103 skifter overhoved fra ærkebiskoppen af Hamborg-Bremen til ærkebiskoppen af Lund. Vores biskop kan meget vel have spillet en rolle i en eller begge begivenheder, og derfor trænger spørgsmålet om en mere præcis identifikation sig på.

De igangværende undersøgelser skal fortælle os mere om selve personen. Skelettet bliver nu undersøgt af patologerne på Antropologisk Database på Syddansk Universitet. Den foreløbige undersøgelse af nadversættet har vist, at disken indeholder en indskrift langs randen og et billede i midten. Begge dele er under afrensning lige nu og vil snart kunne fortælle os mere om biskoppen.

Undersøgelsen af trækirken indgår i Odense Bys Museers projekt "Odenses Opståen", som støttes af Kulturministeriets forskningsmidler.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer