Kom til Åbent Hus hos arkæologerne på Albani Torv

29. februar 2016

Åbent Hus lørdag 5. marts kl. 10-13. Bag den grønne teltdug foran Albani kirke graver arkæologerne fra Odense Bys Museer. Det er først og fremmest skeletter, der dukker op for teltet står over den østligste del af den gamle Albani kirkes kirkegård. Selv om kirkegården blev nedlagt for små 500 år siden, rummer det lille udsnit næsten 200 begravelser. Kom og få et kig i udgravningen. Indgang fra å-siden.

Fundet overraskede arkæologerne, idet ældre optegnelser viste, at kirkegården skulle være stoppet 7 m længere mod vest og være afgrænset af en mur. Rester af denne mur blev genfundet, men med en bredde på 1,5 m havde den båret noget meget større end en kirkegårdsmur. Svaret fandtes i udgravningens nordlige del, hvor muren knækkede mod øst i flugt med bagsiden af Sankt Albani skole. Muren havde omgivet ikke kirkegården men den middelalderlige bispegård, hvoraf Odense Adelige Jomfrukloster var en del.

Den fundne kirkegård er blevet sløjfet allerede ved opførelsen af bispegårdsmuren, som formentlig skete i senmiddelalderen. Eksistensen af en stærk mur omkring bispegården var helt ukendt, men støtter beskrivelsen af begivenhederne ved reformationen, hvor bispegården blev både belejret og beskudt fra Albani kirke.

Fakta

Odense Bys Museet skal i 2016 undersøge vejbanearealet i Albanigade og Torvegade mellem Odense Adelige Jomfrukloster og Overgade. I øjeblikket graves ud for Albani kirke og torv. Undersøgelserne foretages forud for gennemførelsen af projekterne Fra Gade til By og Odense Letbane.

 

Skeletter, bispegård og gildehus

Under Torvegades asfalt har arkæologerne fra Odense Bys Museer fundet ca. 200 begravelser fra middelalderen ca. 1100-1350. Kun ca. 70 cm under kørebanen begyndt de første grave at dukke frem af jorden. I gravene findes velbevarede skeletter af både børn, unge og voksne. De fleste af de døde har været begravet i simple kister eller blot svøbt i ligklæder, som for længst er formuldet. Nogle graver skiller sig dig ud ved at have en kister opbygget af teglsten eller ved at der er langt natursten ned omkring den gravlagte.

 

Der er tale om den østlige del af den middelalderlige Albani Kirkegård. som blev nedlagt omkring 1540. Det var en overraskelse for arkæologerne at finde begravelser her. Ved gravearbejde i 1950'erne stødte man nemlig på rester af en nord-sydgående mur, som man mente afsluttede kirkegården mod øst. Men nu er der altså fundet mange begravelser øst for denne mur. Fundamentet til denne mur er også fundet ved de nuværende udgravningerne - stene i den er så store og uhåndterlige, at de ikke er blevet fjernet ved anlæggelsen af den moderne vej. Muren skærer igennem en del grave, og den repræsenterer en indskrænkning af kirkegårdens areal. Med al sandsynlighed er der tale om at Odense bispen, som havde sin bispegård i det som nu kaldes Det Adelige Jomfrukloster udvider sit grundareal ved at indlemme et stykke af kirkegården og sætte en meget kraftig mur omkring sin residens. Fundamentet består af sten på op til 1 m i diameter og er i sig selv ca. 1,5 med bredt. På det nordøstlige hjørne af den gamle kirkegård har arkæologerne fundet rester af en teglstensbygget, som det er muligt at sætte navn på. Vi ved nemlig fra skriftlige kilder at der er tale om gildehuset for Elendegildet, som var en sammenslutning af købmænd, præster og rådmænd. Gildehuset, hvor de holdt deres mødes og festlige sammenkomster er omtalt i 1400-tallet, og er altså nu påvist arkæologisk. Denne bygning vil blive udgravet i løbet af foråret. 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer