Åbningsreception for CENTRUM

Forskningscenter ved Odense Bys Museer skal kaste historisk lys på byernes tiltrækningskraft, udkantsproblematikker og identitetsdannelse.

Odense Bys Museer har for nyligt åbnet CENTRUM - forskningscenter for centralitet. Det markeres ved en offentlig reception onsdag den 10. februar kl. 15.45-17.30, hvor centret indvies af by- og kulturrådmand Jane Jegind. Deltagelse i receptionen er naturligvis gratis. Tilmelding skal ske senest den 5. februar til museum@odense.dk.

Historiske highlights
Receptionen byder bl.a. på foredrag om arkæologiske highlights fra Odenses tidlige historie samt en lille udstilling med fundene fra de seneste, meget omtalte udgravninger ved vikingeborgen Nonnebakken og den nyfundne bispegrav i Skt. Albani Kirke.

De svenske troppers modtagelse på Albani Torv i Odense i 1848. Malet af August Behrends. Fremstillingen af byens torve på litografer, malerier og fotografier er en vigtig kilde til at forstå, hvordan byens torve er blevet anvendt i hverdagen, men også hvordan de er blevet brugt til at iscenesætte byens ansigt udadtil, og hvad det siger om Odenses selvopfattelse og identitet.

Centrets opgave
Forskningscentret inddrager arkæologiske og historiske kilder og udforsker forholdet mellem det centrale og det decentrale inden for det fysiske og mentale felt. Det fysiske relaterer sig til aktuelle debatter om centrenes tiltrækningskraft og affolkningen af udkantsområderne. Det mentale aspekt vedrører aktuelle fokuspunkter som identitet og marginalisering. Ved at kigge på de lange udviklingslinjer i historien vil centret kunne nuancere debatten om de nævnte aktuelle samfundsspørgsmål.

Samarbejde på kryds og tværs
Realiseringen af ambitionerne skal bl.a. ske ved at tiltrække bevillinger til større tværvidenskabelige forskningsprojekter. Et eksempel herpå er det netop påbegyndte projekt Urbaniseringens Møder og Mennesker, hvor Odense Bys Museer skal analysere den tidligste bydannelse ud fra et migrationsperspektiv sammen med Københavns Museer, museet i Göteborg samt grundforskningscentret Centre for Urban Network Evolutions på Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Velux Fonden og baseres for Odenses vedkommende på de omfattende arkæologiske undersøgelser forud for byomdannelsen af Odense i regi af projekt Fra Gade til By

Forskningscentrets logo afspejler den udvikling, som Odense har gennemgået fra de første kort over byen fra 1500-tallet og frem til i dag. Udviklingen viser, hvordan byerne - her Odense - vokser som følge af en generel befolkningstilvækst såvel som en stadig stigende centralisering af funktioner. Forskningscentret arbejder ikke kun med Odenses udvikling, men udviklingen af Odense illustrerer nogle generelle forhold vedrørende centrenes dynamik og øgede betydning, ikke blot i Danmark, men over hele verden.

Fokus på formidling
Forskningscentrets resultater skal formidles til "almindelige mennesker" uden en specifik faglig baggrund og skal bidrage til den offentlige debat. Formidlingen vil foregå via foredrag, artikler, bøger, byvandringer, formidling i byrummet og udstillinger. Ved at følge med på forskningscentrets hjemmeside kan man holde sig orienteret om aktiviteterne. 

For yderligere oplysninger om forskningscentret kontaktes lederen af centret, ph.d. Mads Runge på 20901327 eller mtr@odense.dk.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer