Kunstnerparrets fine kunstsamling

I anledning af 150-året for Carl Nielsens fødsel udgav Forlaget Odense Bys Museer en bog om Carl Nielsen-parrets kunstsamling. Den rigt illustrerede bog på 436 sider er forfattet af seniorforsker Anne Christiansen.

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen opdyrkede i årenes løb en stor vennekreds, hvoriblandt taltes en del billedkunstnere. Carl Nielsen-parret begavede jævnligt vennerne med koncertbilletter og statuetter, mens de på deres side ved forskellige lejligheder modtog gaver i form af grafiske arbejder og malerier m.m. Men parret købte også af og til malerier m.m. Således oparbejdede parret igennem årene en større kunstsamling, hvoraf en betragtelig del i dag tilhører Carl Nielsen Museet takket være en testamentarisk gave fra deres yngste datter. Et udvalg af disse kunstværker kan ses i museets to mindestuer, som af sikkerhedsmæssige hensyn befinder sig bag glasvægge, hvorfor museumsgæsten ikke kan komme tæt på de interessante genstande. Dertil kommer et større antal værker, som af pladsmæssige årsager opbevares i magasiner, hvor publikum ikke har adgang.

En inderkreds af nære venner
For første gang er en betragtelig del af disse kunstværker nu blevet taget op til nærmere behandling, nemlig i udgivelsen Carl Nielsen-parrets kunstsamling. I bogens første del gives en kort præsentation af ægteparret, ligesom der gøres rede for deres i alt syv hjem, der udgjorde rammen om deres liv og kunstsamling. I bogens anden og mest omfattende del fortælles om de mange kunstværker samt om deres ophavsmænd og -kvinder, herunder om disses relation til Carl Nielsen-parret. Det drejer sig om kunstnere, der i dag er kendte og mindre kendte: guldaldermaleren Jørgen Roed og hans søn Holger, maleren og billedhuggeren Agnes Lunn, skagensmalerne Anna og Michael Ancher samt deres datter Helga og P.S. Krøyer, maleren og formgiveren Johan Rohde, malerne Joakim og Niels Skovgaard samt søsteren Suzette Skovgaard (gift Holten), Agnes og Harald Slott-Møller samt J.F. Willumsen. I bogens sidste del redegøres for tilblivelsen af Carl Nielsen Museet.

Bogen kan købes på Carl Nielsen Museet, Møntergården og i webshoppen. Den koster 348 kr.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer