Nye og exceptionelle erhvervelser

Den 17. maj lykkedes det Odense Bys Museer at erhverve to genstande til H.C. Andersens Hus' samlinger ved Bruun-Rasmussens netauktioner.

Begge genstande havde samme proveniens, nemlig efterkommere af Aron og Fanny Henriques. Aron var bror til Dorothea Melchior, som plejede Andersen, da han lå på sit yderste. Det var igennem Henriques-familien, at H.C. Andersen mødte Melchior-familien, der havde så stor betydning for digterens i hans sidste 15 år. Her i denne familiekreds blev H.C. Andersen behandlet - for første gang i sit liv - som et familiemedlem. De erhvervede effekter demonstrerer den store veneration og nære relation, der herskede mellem Andersen og Henriques/Melchior.

Papirklip med tørrede blomster
Den ene genstand er et flot papirklip, der forestiller et dukketeater. Det indgår i en collage besmykket med blade og forsynet med Andersens tilskrift. Teaterklippet er et sjældent eksempel på en usædvanlig form for collagekunst af Andersen, idet han som element i sin collage benytter tørrede blomster.

Der er ikke bevaret tilsvarende eksempler på en sådan komposition. Normalt kan man ikke afgøre ved digterens klip, hvorvidt de af Andersen selv er monteret på det bagvedliggende papir eller ej. Dette er ikke tilfældet her. Ikke bare klippet, men hele montagen er udført af H.C. Andersen, hvilket kan påvises af påskriften og de tørrede blomster. Påskriften, som er et lille digt, laver desuden ordspil med collagens elementer: "En lille Verden paa Bladet Du finder, Et helt Theater og to Dandserinder."

Et digt med spionmønter


Den anden genstand er et digt, som H.C. Andersen skrev til Aron og Fanny Henriques' kobberbryllup i november 1867. Til digtet fulgte 12½ skilling i kobbermønt. Disse skillinger var "spionmønter", dvs. mønter, der kunne åbnes og indeholde noget. De seks mønter indeholdt miniature-fotografier af ægteparrets seks børn. De seks øvrige skillingsmønter indeholdt et lille digt til hver af de seks børn, og den halve skilling indeholdt et lille digt til det barn, ægteparret havde i vente. I digtet, der fulgte med mønterne, lader digteren de 12½ skilling kobber symbolisere ægteskabets alder og lader forstå, at kobberet med tiden bliver til sølv - og til sidst til guld - hjerteguld. Den fine kobberbryllupsgave giver indtryk af den levende fantasi og den veloplagte form for kreativitet, den da 62-årige digter besad.

Den lykkelige erhvervelse kunne kun finde sted ved rundhåndet støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen samt H.C. Andersens Fond.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer