Handelsboderne i Overgade

Sensommerens udgravninger afslørede mangt og meget om Odenses driftige handelsliv.
Arbejdsbillede af de tre boder set fra nord. De vandretliggende nord-sydgående skel imellem boderne ses meget tydeligt.

Arkæologerne spærrede i særlig grad øjnene op, da en meget interessant række af tre handelsboder dukkede op.

Opført på samme tid
Boderne har stået midt på Overgade i 1200-1300-tallet og var funderet i et 90 cm tykt møddingslag, som var blevet lagt ud over den ældste del af gaden. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at boderne i sin tid blev opført samtidigt, og deres konstruktioner var meget ens. Efter opførelsen forandrede boderne sig dog - én gik relativt hurtigt ud af funktion, mens de to andre boders forskelligartede gulvlag var vidne om, at handelen her fortsatte over længere tid.

Fra sko til sild
Arkæologerne fandt ikke nogle helt entydige indikationer for, hvad der er blevet handlet med på stedet. Der blev fundet store koncentrationer af læder i planeringslagene inde i boderne, men læderet kunne ikke umiddelbart tilskrives aktiviteten i boderne. Læderet kan imidlertid være indikation på, at der i området har været skomageri. Hvorvidt det foregik i en eller flere af boderne eller blot i nærheden, kan dog endnu ikke med sikkerhed fastslås. En kilde fra 1493 omtaler området som sildeboderne, hvilket tyder på, at der senere blev solgt fisk. Om det nødvendigvis også foregik i 1200-1300-tallet, kan dog endnu ikke bekræftes.

Boderne set fra øst. Forrest ses den østligste af boderne, her ses bl.a. de vandretliggende strøer, som formentlig har båret et plankegulv i boden. I baggrunden anes den midterste bod, som havde en længde på 320 cm.

På sporet af fortiden
Det bliver spændende at følge arkæologernes detektivarbejde i fremtiden. Så snart der er nyt om fortidens handelsliv i Odense, vil vi følge op med uddybende information her i nyhedsbrevet.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer