"Nonnebakken? Er det ikke der, svømmehallen ligger?"

I 2017 skal Odenses unge inddrages i et anderledes formidlingsinitiativ på Odense Bys Museer.

Initiativet er et led i det landsdækkende projekt, Historier om Danmark, der er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen om at udbrede borgernes kendskab til deres egen og vores fælles historie i hele 2017.

Et toneangivende bidrag til historieformidlingen
Historier om Danmark er støttet af Nordea-fonden, der sammen med Slots- og Kulturstyrelsen har bevilliget fem millioner kroner til 13 nye formidlingstiltag landet over, deraf 380.000 kr. til projektet FortidsVisioner på Odense Bys Museer.

Fortiden skal gøres nutidig
FortidsVisioner er et samskabende læringsforløb målrettet udskolingsklasser på skolerne i Odense. Under temaet lokal identitet skal forløbet koble fortid med nutid gennem en behandling af lokalhistoriens betydning for identitetsdannelsen. Eleverne skal i samarbejde med museets personale udvikle koncepter til en ny installation til byrummet, der skal formidle den skjulte vikingeborg på Nonnebakken. Projektets sigte er herigennem at skabe relevant og tilgængelig formidling særligt målrettet teenagere.

En skjult vikingeborg
Som forberedelse til projektet har museet hen over sommeren været på gaden for at undersøge odenseanernes lokalhistoriske interesse og viden. På trods af Odenses lange og begivenhedsrige historie, der rummer både vikinger, kongemord og bispegårde, er det et fåtal af byens borgere, der f.eks. ved, at det, der i dag kaldes Nonnebakken, tidligere var en af Harald Blåtands fem spektakulære vikingeringborge. Eller som en borger udtrykte det "Nonnebakken? Er det ikke der, svømmehallen ligger?". Byens ældste historie fortjener at komme frem i lyset. Derfor vil Odense Bys Museer aktivere lokalhistorien og det autentiske sted i det nye formidlingsgreb: FortidsVisioner.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer