Fundene fra Facebook-grunden

29. januar 2017

En af Odense Bys Museers største arkæologiske undersøgelser påbegyndtes i det sene efterår 2015 og fortsatte i den første halvdel af 2016. Den 10 hektar store udgravning fandt sted i den del af Odenses erhvervsområde i Tietgenbyen, der nu efterfølgende er blevet døbt Facebook-grunden. Kun sjældent får vi mulighed for at undersøge et så stort areal, og som udgravningen skulle vise, med så enestående resultater.

Spredte fragmenter af flintøkser viser at stedet allerede for 4-5000 år siden var hjemsted for områdets første beboere, hvor områder til stadighed blev ryddet for skov for at anskaffe nyt jord til familiens små marker. I en mindre fordybning i jorden har en flintsmed siddet og fremstillet forskellige dagligdags redskaber, og ikke langt herfra har en to meter dyb brønd forsynet en eller flere små familier med friskt drikkevand. Ikke noget andet sted på Øen er der udgravet så mange hustomter fra bondestenalderen som netop på Facebook-grunden. De mange spændende resultater kommer på sigt til at danne grundlaget for et mere sammenfattende studie af, hvordan stenalderens folk boede og udnyttede landskabet omkring sig. 

1 Udgravningsoversigt

Det bronzealderlige kulturlandskab (ca. 1700-500 f.Kr) med samlings- og kultpladser, gravpladser og bopladser er hidtil ganske velbelyst i Tietgenbyen, og resultaterne fra udgravningen supplerer på fineste vis billedet af små familiebaserede gårde, der med jævne mellemrum flytter inden for et afgrænset område. Store flintknive fra bopladsens affaldshuller viser, at arbejdet med at skære løv til kvæget på stald og høste korn til familiens forsørgelse har udgjort en central del af familiens arbejde.

Alt imens tiltrædelsen af Commodus som Kejser i Rom af mange anses som begyndelsen på Romerrigets undergang, så markerer perioden en ganske ekspansiv vækst i jernalderens samfund på Fyn. Spredte gårde samlede sig i større grupper, og på Facebook-grunden var sporene særligt massive. Op mod 250 hustomter er blevet udgravet og selvom de er resultatet af omkring 400 års historie i perioden fra 200-600 e.Kr., så er der efter datidens lokale målestok tale om en ganske stor landsby på helt op mod 10-15 samtidige gårde.

Familierne boede nu i flere generationer det samme sted og i et tilfælde ses det, hvordan et nedbrændt hus er blevet genopført på det samme sted. Måske netop derfor har husets beboere nedsat et flot dekoreret lerkar ved en af husets tagstolper i håb om frugtbarhed og fremgang.

3 Soelvmoent

I markjorden, ikke langt fra en af udgravningens flotteste gårde blev der fundet en romersk sølvmønt. Måske manden i huset har besøgt de romerske provinser på Kontinentet og har solgt eller byttet sine varer for Romersk sølv. Herhjemme har evnen til at tiltrække romerske varer overvejende været forbeholdt de mere velstillede i samfundet, og en lidt speciel hustype, der ofte findes i forbindelse med stormandsmiljøer, er da også udgravet netop på Facebook-grunden. Dermed er det nærliggende at tro, at landsbyen har indtaget en vigtig position i samfundet i århundrederne før Odenses opståen.

Bearbejdningen af udgravningsresultaterne er langt fra tilendebragt. Endnu pågår beskrivelsen af de mange arkæologiske fund ligesom gennemsynet af de mere end 600 jordprøver udtaget til naturvidenskabelige analyser kan give os et mere indgående indblik i hvilke afgrøder landsbyens beboere dyrkede og tegne et billede af områdets vegetation helt lokalt.

Fra én af disse prøver stammer endnu en importgenstand i form af en smeltet glasklump. Glasset har oprindeligt udgjort en flot, vandfarvet perle, men ekstrem varme har givet den dens nuværende form. En sådan varme kunne meget vel være kommet fra et ligbål, hvis perlen var tænkt til at skulle følge sin ejer på den sidste rejse. Sådan skulle det imidlertid ikke gå, og slidtage på det smeltede glas viser, at klumpen er blevet genanvendt - måske i form af en amulet som et kært minde om den afdøde for til sidst at ende sine dage i et stolpehul i et jernalderhus omkring 400 e.Kr.

Igennem de sidste 10 år har Odense Bys Museer og Odense Kommune haft en klar strategi i forhold til arkæologien i Tietgenbyen. Dette har givet arkæologerne muligheden for at undersøge og udgrave et meget stort sammenhængende areal forud for erhvervsudstykningerne. På denne vis er der opnået en usædvanlig indsigt i områdets forhistorie, og man tør vel næsten sige, at der allerede igennem tusindvis af år, godt nok efter datidens målestok, har været et stort socialt netværk, der hvor Facebook nu bygger et nyt datacenter.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer