FortidsVisioner - et nyt undervisningsforløb

I det ny skoleår lancerer Møntergården et helt nyt og gratis undervisningsforløb til skolerne i Odense - FortidsVisioner.

Forløbet er resultatet af et projekt, som er støttet af Nordea-fonden, og det er en del af DR's, Nationalmuseets og Slots- og Kulturstyrelsens 2017-satsning "Historier om Danmark". Desuden har en række elever, lærere og kulturinstitutioner bidraget med erfaringer og viden til projektet.

Eleverne som formidlere
Med FortidsVisioner vil museet afprøve helt nye måder at inddrage skoler i formidlingen på. Her er fortiden afsættet for en grundig indføring i, hvordan man skaber innovative formidlingskoncepter til glæde for Odenses borgere og turister. Hensigten er på den måde at skabe en naturlig forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid. Igennem de fire faser lærer eleverne at tilrettelægge en designproces, udføre brugerundersøgelser, udvikle og teste ideer samt præsentere et færdigt koncept for mulige aftagere. Eleverne kommer således til at arbejde med virkelige problematikker i 1:1 og producere løsningsforslag, der potentielt kan blive realiseret.

Nonnebakken som case
Udgangspunktet for FortidsVisioner er den lokale historie. Undervisningsforløbet zoomer ind på Nonnebakken; en plet midt i Odense, som emmer af historie. Her ofrede forfædrene til Odin, inden Harald Blåtand kristnede landet og opførte en vældig ringborg på selv samme sted. Senere har stedet huset bl.a. et nonnekloster og senest Odd Fellow Palæet. FortidsVisioner trækker de historiske linjer helt op til i dag og stiller spørgsmålstegn ved kulturarvens værdi for nutidens odenseanere og for deres efterfølgere.

Premiere til august
Forløbet er rettet med 7.-9. klasser i Odense Kommune og sigter mod en bred tværfaglighed, der tilgodeser bl.a. fagene Dansk, Samfundsfag, Historie og Kristendomskundskab. Forløbet starter med en kick-off dag på Møntergården i uge 34 og afrundes med præsentation af elevernes koncepter i uge 39. Den mellemliggende designproces tilrettelægges af lærerne ude på skolerne med støtte fra museet og en hjemmeside - fortidsvisioner.dk - som åbner til august.

Præmie til den bedste FortidsVision
Det bedste formidlingskoncept bliver præmieret med en oplevelse for hele klassen. Alle formidlingskoncepter vil blive udstillet på Møntergården i oktober 2017. Der er kun plads til seks klasser i forløbet. Spørgsmål til undervisningsforløbet og evt. tilmelding kan rettes til Johanne Baggesen på jobag@odense.dk eller 2488 1913.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer