Nonnebakken som verdensarv?

Vikingeborgen Nonnebakken er med en indre og ydre diameter på hhv. 120 og 180 meter på alle måder Odenses absolut største fortidsminde. Borgen er en af de såkaldte trelleborge, som Harald Blåtand anlagde omkring 980 som en del af et nationalt forsvarssystem. De andre trelleborge er Aggersborg og Fyrkat i Jylland, Trelleborg og Borgring på Sjælland samt i øvrigt Borgeby og måske Trelleborg i Skåne.
Vikingeborgen Nonnebakkens placering i byen. Ydre ring: voldgrav, indre ring: vold.

Oversigt over Danmarks verdensarvssteder
Danmark har i dag kun fem verdensarvssteder inden for kultur: Kronborg, Roskilde Domkirke, Jelling-monumentet, parforce-jagtlandskabet på Nordsjælland (med bl.a. Dyrehaven og Eremitageslottet) samt Christiansfeld. Hertil kommer vadehavsområdet og Stevns Klint, som er verdensarvssteder inden for natur.

Ikke med i ansøgningen
I 2014 blev der uden positivt resultat indsendt en fællesnordisk ansøgning vedr. ikoniske nordeuropæiske vikingelokaliteter. I ansøgningen optrådte de bedst bevarede af de såkaldte trelleborge, Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg, mens Nonnebakken og den siden tilkomne trelleborg, Borgring, ved Køge, ikke var med. Nonnebakken blev fravalgt, fordi man på det tidspunkt vurderede, at anlægget var meget ødelagt og vanskeligt at formidle.

Ny udgravning forandrer situationen
Disse forhold har siden ændret sig. Således foretog Odense Bys Museer i august 2015 en lille forskningsudgravning i den nordvestlige del af Nonnebakken, hvor det viste sig, at borgen på dette sted var langt bedre bevaret end tidligere antaget. Volden stod således i næsten 1 meters højde, og borgfladen, som vikingerne gik rundt på, lå 2 meter under nuværende terræn, beskyttet af tykke opfyldningslag. Samtidig har de største lodsejere på borgområdet, Odd Fellow Logen og Giersings Realskole, udvist interesse i at anlægget formidles yderligere. Det er baggrunden for, at vi nu ser en ny mulighed for at blive optaget på verdensarvslisten sammen med de øvrige trelleborge i Danmark.

Arbejder på sagen
Odense Bys Museer arbejder i disse år med et stort formidlings- og forskningsmæssigt sats under titlen "Knuds Odense - Vikingernes by". Første led i projektet var de omfattende udgravninger i Odense Centrum forud for byomdannelsesprojektet "Fra Gade til By". Næste skridt var åbningen af den store særudstilling med projektets navn, og et kommende mål er formidling i byrummet på præcis de steder, hvor historien har udspillet sig.

Til god gavn for byen
Lykkes det at få gjort Nonnebakken til verdensarv, vil det være en markant blåstempling af projektet "Knuds Odense - Vikingernes by". Samlet set er målet, at Odense gennem dette sats får et nyt felt at brande sig på. Processen er lang og flerårig, men trelleborgene som samlet fænomen er unikke, og muligheden for at nå i mål er absolut realistisk.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer