Nyt undervisningsmateriale "Vores H.C. Andersen"

Odense Bys Museer har udviklet et nyt inspirerende og indlevende forløb til indskolingen, der gør børnene til aktive medformidlere af H.C. Andersen som en del af deres kulturarv. Ved at bruge deres fantasi og fortællelyst i forskellige aktiviteter bliver eleverne inviteret ind i forfatterens univers, hvor de skal fortolke forfatterens liv og virke.

Flot feedback fra lærerne 
I april og maj inviterede vi fem klasser til at afprøve vores nye forløb, og feedbacken har været fantastisk! Lærerne beskriver det nye forløb som "At opleve H.C. Andersen i et helt nyt og anderledes perspektiv med en ny formidlingsværdi, der skabte rammer for, at børnene kunne filosofere og reflektere". Det var elevinddragende på en ny måde, hvor de levende fortællinger og oplevelsen indbyder eleverne til at bruge deres fantasi og fortællelyst. Særligt ordene idéskabende, fortællelyst og skabertrang går igen i lærernes feeback. En anden lærer roser også fortællerammerne og stilladseringen; "Selv for elever med vanskelighed i formulering og fortælling gjorde forløbet og elevbogen det muligt for eleverne at være deltagende". Eleverne blev medskabere af fortællingerne på en ny og utrolig måde.

Fokus på børnenes fortællinger
Undervejs på vandringen i digterens fodspor bliver eleverne inviteret ind i forskellige fortællerammer, der indbyder til, at de med deres sanser, leg og tolkninger af forfatteren vil skabe nye fortællinger om vores H.C. Andersen. Ved Barndomshjemmet skal eleverne besjæle gamle genstande, præcis som forfatteren gør det i sine værker. Elevernes fortællelyst er stor, og det har været en stor oplevelse at se deres fantasi komme til udtryk: en gammel garnnøgle drømmer om at være verdens mægtigste slange, en påfuglefjer er træt af at være skriveredskab og vil langt hellere være en kildepen, og en gammel pensel blev købt af en ung dreng, og sammen malede de hele himlen blå.

Elevernes egne papirklip
I juni fik de samme klasser lov til at teste Lærerbogen, som er et inspirations- og opslagsværk til forløbet, der kan bruges i undervisningen både før og efter vandringen i digterens fodspor. En klasse afprøvede aktiviteten Eventyrligt papirklip, hvor de ud fra egne ideer og oplevelser af forfatterens univers skulle producere papirklip som en del af deres eget eventyrunivers. Efterfølgende modtog vi billeder af elevernes papirklip, som nu pryder den bagerste væg i klassen og minder eleverne om deres spændende arbejde med H.C. Andersen.

Forløbet er nu helt færdigudviklet, og vi har netop lanceret både elev- og lærerbogen på vores hjemmeside.

 

Endnu mere nyt undervisningsmateriale: "Rod i historien" - og der er mere på vej!

Det nye børnemuseum, der rummer både Histotoriet og Børnenes Baggård er to inspirerende læringsrum, der indbyder til formidling og læring på en ny måde. Vores ønske har været at skabe et inddragende og praksisnært museum, hvor børn både i skole og fritid kan få lov til at opleve dét at være på museum på en ny måde.

Et lærerigt museum
Histotoriet er arbejdsplads for Historikeren, Arkæologen og Konservatoren (HAK), og med vores læringsforløb inviteres eleverne ind som HAK's assistenter. Eleverne kan arbejde med autentiske stenaldergenstande og komme helt tæt på arkæologernes arbejde eller undersøge genstande fra middelalderen, som konservatoren gør det. De har også mulighed for at assistere historikeren og undersøge genstande fra 1800-tallet på en ny og eksperimenterende måde.

Børnene hjælper historikeren
Med det nye forløb "Rod i historien" får eleverne mulighed for at gå på opdagelse i Histotoriet og fortiden som rigtige historikere, hvor de skal arbejde med de forskellige tidsperioder gennem narrativer og genstande. Der er nemlig sket dét, at HAK har rodet rundt i alle kilderne og de historiske spor; værst er det gået ud over fem personer fra fortiden. HAK mangler en masse informationer, så de kan finde ud af, hvem de er, og fra hvilken tidsperiode de kommer. HAK har brug for børnenes hjælp, og med et brev fra HAK og forskellige opgaveark skal eleverne gå på opdagelse i Histotoriet, hvor de skal indsamle forskellige historiske spor ved at gøre aktivt brug af museet.

Undervisning til alle klassetrin
Lige nu udbyder vi forskelligt undervisningsmateriale til brug i det nye børnemuseum, der alle indbyder elever fra både indskoling, mellemtrin og udskoling til at gøre brug af vores læringsrum. Med forskellige tværfaglige muligheder får eleverne lov at arbejde undersøgende og eksperimenterende - og at opleve dét at være på museum på en engagerende måde.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer 

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer