VELUX-millioner til forskning i robotbyen Odense

Odense er førende i Danmark på robotteknologi. Det er baggrunden for, at VELUX FONDEN har bevilget knap 4,6 mio. kr. til et nyt projekt, som Odense Bys Museer, Syddansk Universitet og Industrimuseet i Horsens skal samarbejde om.

Projektet hedder "Industrien i det 21. århundrede: Robotter, klynger og fortællinger" og er funderet i den succesfulde odenseanske robotindustri. Her skal forskerne se på, hvordan Odense er gået fra industriby til robotby, og hvad det har betydet for byens selvforståelse og branding.

Starten på Odenses roboteventyr
- Kimen til Odenses roboteventyr blev lagt på Odense Staalskibsværft i 1980'erne, fortæller kulturarvschef Jens Toftgaard, der er ankermand på projektet ved Odense Bys Museer. - Her fandt der en teknologisk udvikling sted, som skulle forandre skibsbygningen og på sigt lægge kimen til en ny industriel udvikling på Fyn. Værftet importerede industrirobotter fra Japan og tog snart aktivt del i videreudviklingen af teknologierne ved at indgå en lang række samarbejder med universiteter, forskningsinstitutioner og andre virksomheder om forskning og udvikling af produktionsapparatet. En stor innovationssatsning i samarbejde med Odense Universitet satte gang i udviklingen af nye højteknologiske uddannelser. Odenses status som førende inden for robotudvikling og
-forskning blev med andre ord sat i gang af Odense Staalskibsværft, forklarer Jens Toftgaard.

Historien om en succes
Efter værftets afvikling etableredes efterfølgende flere af de virksomheder, der i dag udgør den fynske robotklynge. Den består nu af mere end 80 virksomheder med tilsammen flere end 2000 ansatte. Særligt Universal Robots, der i 2015 blev solgt til en amerikansk virksomhed for knap to mia. kr., fremhæves som en markant succeshistorie i en region, der ellers har været præget af industriel tilbagegang. Forskningsprojektet vil kortlægge den nuværende fynske robotklynge og se på dens rødder tilbage til udviklingen på værftet og universitetet. Den erhvervsmæssige succeshistorie har dog ikke kun økonomisk betydning. Den er også spundet ind i en ny fortælling og identitet.

Fra industriby til robotby
Odense havde i slutningen af det 20. århundrede mistet grundlaget for sin gamle identitet som en af landets førende industribyer. Man kom derved i den situation, at der var et mere og mere akut behov for nye erhvervssuccesser og for en ny fortælling om byen. Og her passede robotterne nærmest perfekt ind, da den symbolske anknytning til en ny samfundsæra er oplagt. En succesfuld robotindustri kunne bruges til at "rebrande" hele Odense, og dermed kunne offentlig støtte til robotklyngen legitimeres. I hele Europa er der eksempler på, hvordan kriseramte industribyer forsøger at skabe nye byfortællinger. På dansk grund er den gamle industriby Horsens ofte blevet fremhævet som et succesfuldt eksempel på en by, som har formået at iklæde sig en ny fortælling som kulturby. Men hvordan skaber man en folkelig forankring for de luftige bystrategiers forsøg på branding?

Robotbyen Odense på museum
Omkring årtusindskiftet opstod efterhånden en konsensus i samfundet om, at Danmark i fremtiden skulle være et videnssamfund. Det betød, at industri og produktion blev set som noget forældet. På det seneste er det dog begyndt at stå klart, at en stærk produktionssektor er nødvendig, og robotvirksomhederne er netop et godt eksempel på moderne industri. Hvis opfattelsen af industri skal ændres i befolkningen, må det også ske på museerne, så de ikke blot viser dampmaskiner og den industrielle fortid. Odense Bys Museer og Industrimuseet i Horsens udvikler i forbindelse med projektet nye tilgange til dokumentation, indsamling, museal formidling og læring, der opdaterer industribegrebet. Med udgangspunkt i arbejdet med robotklyngen formuleres en metode til at dokumentere igangværende højteknologiske virksomheder og sikre relevante genstande. Odense Bys Museer har allerede taget fat på arbejdet og indsamlet flere prototyperobotter fra værftet. På den måde skal den nyere historie integreres i museets formidling og læringsforløb.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer