At være i centrum - Forskningscentret Centrums første publikation

I starten af november udkommer forskningscentrets første publikation, som har titlen "At være i centrum. Magt og minde - højstatusbegravelser i udvalgte centre 950-1450".

Fra gravkult til glemsel
Bogens artikler afspejler de foredrag, som blev holdt af inviterede forskere inden for historie og arkæologi på centrets første tværfaglige seminar. Udgangspunktet var den nyfundne bispegrav fra Skt. Albani Kirke i Odense med udblik både bagud og fremad i tid. Forfatterne diskuterer, hvordan højstatusgrave og -gravminder kan være magtmanifestationer og indgå i en memorialkultur omkring den afdøde, samt hvordan sådanne monumenter kan blive henvist til glemsel.

Nye forskningsresultater
I bogens to første kapitler, skrevet af Jakob Tue Christesen, Jesper Hansen og Mikael Manøe Bjerregaard præsenteres for første gang en tilbundsgående analyse af den gravlagtes identitet og hans gravgods. Michael H. Gelting sætter bispegraven i dens samtidige kontekst (slutningen af 1000-tallet), hvor vores viden om bispesæderne øst for Storebælt er forsvindende lille, og han giver en forklaring på, at så lidt er overleveret om disse institutioners tidligste historie. Birgitte Bøggild Johannsen præsenterer den tidlige, danske middelalders bispegrave og analyserer dem i skismaet mellem gravkult og glemsel. Tine Kondrup tager over, omtrent hvor den foregående artikel slipper, og præsenterer senmiddelalderens gravminder over danske bisper, idet hun ser nærmere på, hvordan bisperne på deres egne gravsten sætter sig selv i scene som repræsentanter for henholdsvis embede og slægt. Endelig analyserer Anne Pedersen, hvordan Harald Blåtand med monumenterne i Jelling skabte en fysisk manifestation for sin slægt og sin egen kongemagt; en manifestation, der inddrog både velkendte og nyskabende elementer i hidtil udsete dimensioner.

Bogen bliver udgivet af Odense Bys Museer og Syddansk Universitetsforlag og vil kunne købes begge steder.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer