Odense Bys Museers bestyrelse på plads

03. maj 2018

Odense Bys Museers bestyrelse er nu på plads, og efter et bestyrelsesmøde den 2. maj er konstitueringen også vedtaget.

Den 1. januar 2018 overgik Odense Bys Museer efter 132 år i kommunalt regi til at være en selvejende institution.

Denne ændring har betydet et stort arbejde med at få den nye institution etableret med alle de mange administrative forhold som erhvervsregistrering, økonomisystem, lønsystem, drifts- og administrationsaftaler m.m.

Bestyrelse med mange kompetencer

Odense Bys Museers bestyrelse er nu på plads, og efter et bestyrelsesmøde den 2. maj er konstitueringen også vedtaget. Det har været målet at sammensætte en professionel bestyrelse med kompetencer på ledelsesmæssigt niveau inden for kulturhistorie, forskning, jura, økonomi, kommerciel drift, turisme, internationalt arbejde og repræsentation for byen Odense. Med den nye bestyrelse er dette lykkedes på et meget højt niveau.

 

Bestyrelsen består af følgende:

Rektor Henrik Dam, SDU (Syddansk Universitet), formand

Advokat og partner Henrik Thal Jantzen, Kromann Reumert, næstformand

Adm. direktør Brian Rønsholdt, Kelsen Group

Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune

Rådmand Jane Jegind, Odense Kommune

Director of Development, Signe Jungersted, Wonderful Copenhagen

Direktør Henrik Harnow, Museum Sønderjylland

Museumsvært Anne Katrine Thaastrup-Leth, Odense Bys Museer (personalerepræsentant)

 

Markant udvikling

Bestyrelsens primære opgave er at sætte retning, fastlægge strategier og sikre realiseringen heraf. Odense Bys Museer er i disse år inde i en markant udvikling med bl.a. opførelse af det nye H.C. Andersens Hus, udbygning af Møntergården med en række nye elementer som eksempelvis mediehistorien, fortsat udvikling af Den Fynske Landsby under temaet en landsby fra H.C. Andersens tid, øget fokus på Carl Nielsen både i Carl Nielsens Barndomshjem og fra 2020 også i et nyskabt Carl Nielsen Museum i Odense Koncerthus. Tiltrækning af gæster fra nær og fjern er også højt prioriteret, og ikke mindst skal der kæmpes for øget støtte, både i form af statslige museumstilskud og tilskud fra fonde og virksomheder. Odense Byråd besluttede netop overgangen til selveje for at give de bedste muligheder for at realisere ovenstående mål.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer