Odense Bys Museer ønsker alle et rigtig godt nytår!

For Odense Bys Museer var den 1. januar 2018 helt speciel. På denne dag overgik museet til selveje efter 132 år i kommunalt regi. Faktisk er det en tilbagevenden til de første 25 år fra 1860 til 1885, hvor museet også var selvstændigt.

Flere års overvejelser
Langt hovedparten af de danske museer er selvejende institutioner, og det har da også gennem flere år været overvejet, om Odense Bys Museer skulle gå samme vej. I forbindelse med planlægningen af det nye H.C. Andersens Hus foretoges en undersøgelse af konsekvenserne herfor, og på det grundlag besluttede Odense Byråd i april 2017 at iværksætte overgangen.

Torben Grøngaard Jeppesen

Nye tider
Efteråret har været præget af hektisk aktivitet på det administrative område. Der skulle etableres nyt økonomisystem, indgås aftaler for fortsat drift af it og telefoni, tegnes forsikringer, sikres aftaler om personalets overgang til den nye institution og meget, meget mere. Mange af de kendte sagsgange og rutiner skulle omlægges og krævede stillingtagen. Man forandrer ikke en 132 år gammel kommunal institution på kort tid. Der vil givet gå måneder, inden den administrative forandring er fuldt indfriet. Til gengæld vil der på museets øvrige aktiviteter ikke kunne mærkes de store forandringer. Vi vil stadig leve op til museumslovens formål og krav og både indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.

Nye udviklingsmål
Når den nye bestyrelse tiltræder den 1. februar vil den i første omgang skulle sætte sig ind i organisationens mål og rammer. Retningen for Odense Bys Museer vil ikke blive forandret på den korte bane, men der er ingen tvivl om, at på længere sigt vil den nye status og en professionel bestyrelse betyde, at nye udviklingsmål vil blive opstillet og fokusområderne skærpet.

Odense Bys Museer ser frem til en spændende udvikling i de kommende år. Den nye status kan ses som museets bidrag til transformationen af Odense fra stor dansk by til dansk storby!

 

Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer