Bellinge-udgravning blandt årets arkæologiske fund

19. december 2019

Odense Bys Museer er superstolte, fordi en udgravning ved Bellinge Fælled syd for Odense netop er udvalgt til årets Top 10 over arkæologiske fund.

Udpegningen er foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen, der har det overordnede ansvar for arkæologiske udgravninger i Danmark. Hvert år ved denne tid udpeger styrelsen 10 særlige arkæologiske fund, som er udgravet i det forgangne år, og som har afdækket væsentlig ny viden om Danmarks oldtid.

 Fig 2

Enestående ligbrændingssted

Forud for et boligbyggeri ved Bellinge Fælled rykkede museets arkæologer ud i foråret 2019 for at undersøge en nedpløjet gravhøj. Den viste sig imidlertid at dække over mange overraskelser. Højen var ikke opført over en egentlig begravelse, men derimod over et ligbrændingssted. På den flade mark har man engang i yngre bronzealder (ca. 800 f.Kr.) kremeret et menneske på en cirka 3x2 meter stor bunke af træ, som var holdt sammen af nedbankede pæle. Bagefter har man pillet de brændte skeletdele ud af bålresterne og begravet dem et andet sted. Over bålresterne opførte man så en høj af græstørv, som havde en diameter på 23 meter og var afgrænset af store sten.

Da arkæologerne undersøgte ligbrændingsstedet, fandt de et massivt lag af trækul, ganske få knoglerester fra den afdøde samt aftryk af de stolper, som har støttet bålet. I hele Nordeuropa kendes kun få tilsvarende ligbrændingssteder - og da bevaringsforholdene i Bellinge var ekstraordinært gode, har arkæologerne nu mulighed for at få en hidtil uset detaljeret indsigt i bronzealderens begravelsesritualer.

 

Meget stor gravplads

Da den majestætiske gravhøj havde ligget i landskabet i ca. 1000 år, blev den igen centrum for begravelseshandlinger. Over en periode på ca. 300 år blev mere end 100 mennesker begravet på den jævne flade ved højens fod. Bellinge-gravpladsen er dermed den syvende-største jernaldergravplads på Fyn, og dertil er den en af de allerbedst bevarede. Næsten alle de begravede var kremeret og stedt til hvile i urner, men enkelte blev begravet i ubrændt tilstand med deres personlige udstyr som perlekæder af glas og rav, sølvsmykker, jernknive og lerkar med mad og drikke til dødsriget.

 

Fra vugge til grav 

Ved tidligere udgravninger ca. 300 m fra jernaldergravpladsen har Odense Bys Museer undersøgt tomter af jernaldergårde, hvor man formoder, at de begravede har boet. Dermed er arkæologerne næsten i stand til at følge jernalderfolket fra vugge til grav.

 Fig 4

Se urnerne på tæt hold

På Møntergården søsætter museet den 21. januar 2020 et museumslaboratorium i museets forhal. Her vil museets arkæologer udgrave de hjembragte urner fra Bellinge og afdække deres indhold af brændte knogler og gravgods. Man kan gratis komme ind og følge udgravningen og kigge arkæologerne over skuldrene og direkte ned i de 1600 år gamle urner. Museets konservatorer har allerede røntgenfotograferet og smugkigget i enkelte af dem. Af gravgods kan de indeholde smykker, bl.a. glasperler og personligt udstyr, som kan bringe os endnu tættere på jernalderfolkene.

 

Bronzealder-ligbrændingen ved Bellinge må have foregået omtrent som det ses på ovenstående rekonstruktion, hvor det dog er en svinekrop, der kremeres. Foto: Mogens Bo Henriksen. 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer