Kulturministeren finder ny formand i Odense

03. oktober 2019

Kulturminister Joy Mogensen har beskikket Jens Toftgaard, kulturarvschef ved Odense Bys Museer, som ny formand for Det Særlige Bygningssyn. Samtidig har ministeren udpeget de øvrige 12 medlemmer til Det Særlige Bygningssyn for perioden den 1. august 2019 til den 31. juli 2023.
Jens Toftgaard

Stor anerkendelse af kulturarvschef
Museet ser udpegningen som en stor anerkendelse af Jens Toftgaard og Odense Bys Museers arbejde med at bevare, undersøge og formidle bygningskulturarven. Kulturarvschefen har ansvaret for museets forskning, samlinger og arbejde med kulturarven i landskabet og byen. Jens Toftgaard har skrevet bøger og artikler bl.a. om byplanlægning og byudvikling i Odense, værftsboligerne i Skibhuskvarteret samt fredede bygninger i Odense og på Fyn.

Bygningssynets formål
Det Særlige Bygningssyn har til formål at værne om landets bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, og bygningssynet er rådgivende organ i forhold til Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling og forvaltning af bygningsfredningsloven. 

Blandt bygningssynets medlemmer skal der være repræsenteret faglige kompetencer inden for kulturhistorie og arkitektur, men også andre faglige kompetencer kan være repræsenteret.

 

Øvrigt

Se ministeriets pressemeddelelse.

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer