Fortidsmindedag i øst og vest

Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på de mange seværdige fredede fortidsminder i land og by på Fortidsmindedagen søndag den 28. april. Odense Bys Museer medvirker med to spændende ture, der begge er gratis.

Fortidsmindedag på Hindsgavl
Kl. 14 kan du komme med på en historisk tour de force på voldstederne ved Hindsgavl. Akkompagneret af fuglenes fløjten og omgivet af den skønneste natur kan du høre spændende fortællinger om et strategisk knudepunkt fra fortiden.

Skanserne ved Middelfart
Spredt over hele Danmark findes rester af militære skanser, der gav beskyttelse for soldaterne og fordele, såfremt fjenden skulle angribe. Nogle findes i dag som markante og velbevarede jordvolde, mens andre igen kun består af uanseelige og næsten skjulte forhøjninger imellem krat og skov. På Fortidsmindedagen 2019 kan du få en guidet tur til såvel det imponerende middelalderlige voldsted ved Hindsgavl såvel som fire af halvøens skanser, større og mindre, der er bevaret fra 1600-tallets svenskekrige, Englandskrigene 1801-1814 og de slesvigske krige 1848-1850 samt 1864. Halvøen var strategisk vigtig, da den var porten til Lillebælt og på vejen til en af de vigtigste fæstningsbyer i kongeriget: Fredericia.

Udsnit af svenskeren Erik Dahlbergs kort over området omkring Middelfart og Fænø, da svenskerne angreb og erobrede Fredericia i 1657. Bemærk at svenskerne affyrer kanoner fra skibene, mens danskerne svarer igen med kanoner fra skanserne på land. Kortet er oprindelig udarbejdet i hånden omkring 1657, omend først trykt i 1696. Syd vender opad. © Det Kongelige Bibliotek.

En rask travetur i det grønne
Ruten er ca. fem kilometer lang og er flere steder kuperet, så almindeligt godt helbred må forudsættes. Turen byder til gengæld på både flot natur, imponerende fortidsminder og gode historier. Vi mødes ved parkeringspladsen ved Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart.

Fortidsmindedag ved Lindeskov
Er du mere interesseret i gravhøje fremfor skanser, kan du gå med ud i landskabet og se Lindeskov-dysserne på Østfyn. Mødetid- og sted er kl. 14 ved langdyssen nord for ejendommen Assensvej 56, 5853 Ørbæk.

Foto: Kristian Lilholt.

Storstensgravene ved Lindeskov
Nogle af de første generationer af bønder i Danmark opførte det, vi med en samlebetegnelse kalder storstensgrave - altså dysser og jættestuer. I titusindvis har de ligget i det danske landskab, men kun få er tilbage. Ved Lindeskov nær Ellested på Østfyn ligger en særligt velbevaret og spændende klynge. Var de jord- og stenbyggede høje opført som gravhøje, landskabsmarkører, templer eller dødehuse? Med udgangspunkt i Lindeskov-højene fortælles historien om, hvorfor man i århundrederne omkring 3500 f.Kr. flyttede tonstunge sten og enorme jordmængder omkring i landskabet for at opføre disse efterhånden sjældne mindesmærker. Turleder er museumsinspektør Malene Refshauge Beck, Østfyns Museer og museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer.

Husk: Solidt fodtøj og evt. regntøj. Der indgår en gåtur på ca. 3 km i fast terræn, heraf noget på skovstier.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer