Den glemte stendysse

Bunden af dyssen under udgravning. Til højre ses toppen af den oprindelige bund af hvidbrændt knust flint. Stenkisten til venstre stammer fra de senere begravelser. Længst mod venstre ses spor efter en af de store sten fra dyssen.

En efterårsdag i 2018 blev en lokal jordejer på Nordfyn opmærksom på, at der endnu en gang blev pløjet store sten op på en lille velafgrænset forhøjning på hans mark. Ved nærmere eftersyn af stedet fandt han en flot og velbevaret flintdolk, og han kontaktede derefter museet. Og heldigvis for det!

Velvillig lodsejer
Ved en efterfølgende besigtigelse af fundstedet, foretaget af en af museets arkæologer, kunne det hurtigt konstateres, at der var tale om en sløjfet stendysse, der var under hastig nedbrydning af det årligt tilbagevendende markarbejde. Det var dog tydeligt, at der stadig kunne drages vigtige informationer ud af den ødelagte dysse, og efter stor velvillighed fra stedets ejer blev der søgt penge ved Slots- og Kulturstyrelsen til at udføre en egentlig udgravning.

Spændende opdagelse
Udgravningen blev foretaget i oktober/november 2019. Her viste det sig, at dyssen er anlagt for mere end 5000 år siden og har bestået af flere store sten omkring et gravkammer, der har været forseglet under en gravhøj af græstørv. Under gravhøjen, på den oprindelige markoverflade, fandtes spor efter datidens pløjning - såkaldte ardspor, der vidner om de tidligste tiders landbrugsdrift.

Et udvalg af fundene fra de seneste begravelser i dyssen.

Spor fra bondestenalderen
Alle de store sten fra dyssekammeret var blevet fjernet, men et gulv af hvidbrændt knust flint, hvor man har foretaget datidens begravelser, lå stadig tilbage. Gravgaverne var kun repræsenteret ved en enkelt ravperle, men det var der en naturlig forklaring på. Omtrent 1000 år efter dyssens anlæggelse er den nemlig blevet genbrugt til mindst tre begravelser, der hver især har indeholdt en flintdolk af ypperlig kvalitet samt en håndledsbeskytter og en pilespids, der nok har tilhørt en af tidens fornemme bueskytter. Kontakten fra finderen til museet sikrede således, at den glemte dysse ikke blev langsomt ødelagt af den årlige pløjning, men i stedet har kunnet bidrage med ny viden om de imponerende stenanlæg fra bondestenalderens ældste faser.

At den opmærksomme lodsejer i samme ombæring nok fik sig en blivende hobby som amatørarkæolog, er selvfølgelig kun en ekstra gevinst for både ham og museet.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer