Vikingeguld fra gravens bund

Kun i én af gravene var skelettet fra den gravlagte bevaret. I dette tilfælde var der tale om en mand, der var begravet sammen med sin hund i fodenden og enkelte gravgaver - blandt andet en kniv og en hvæssesten.

Hen over foråret og sommeren har arkæologer fra Odense Bys Museer udgravet 24 grave fra vikingetiden, sydøst for Odense. I gravene blev der fundet personlige genstande som knive, hvæssesten, perler og smykker, som de afdøde har fået med sig som gravgaver. Bortset fra enkelte undtagelser var der tale om simple ting, der ikke gav anledning til at tro, at de afdøde har været noget særligt. Udgravningen af de spændende grave blev afsluttet i september - og så alligevel ikke helt.

Finkæmning af jorden
For selvom om arkæologer altid er systematiske og årvågne ved enhver udgravning, kan de ind imellem overse nogle af de mindre genstande. Men det ved de heldigvis godt selv. Derfor sørger man altid for at tage jorden fra de mest spændende anlæg med ind på museet. Den hjembragte jord bliver herefter overhældt med vand og kørt igennem en stor si, så eventuelle fund ligger tilbage og kan samles ind. Og heldigvis for det.

Små, fine fund
I disse dage er der ved soldning af bundjorden fra gravene fundet fornemme genstande. Der er fundet flere perler af både glas og af bjergkrystal, og desuden er der fundet to helt usædvanlige genstande: Nemlig et lille vedhæng af snoet guldtråd samt et fragment af en guldtråd, der nok har været vævet ind i en fornem dragt. Guld og bjergkrystal har bestemt ikke været allemandseje i vikingetiden, og fundene vidner om, at gravpladsen har rummet personer af en vis status i samfundet - en viden, der kun fremkom ved den ekstra opmærksomhed på gravens bund.

Et udvalg af fund fra gravenes bund. Her fandtes både perler af glas og af bjergkrystal, samt enkelte guldgenstande. Guldtråden fra den fornemme dragt var for lille til at kunne gengives på billedet.

I skrivende stund er bundjorden fra lidt over halvdelen af de 24 grave kigget igennem, så med lidt held kan der ligge flere gode overraskelser og vente i de kommende uger. Vi krydser fingre!

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer