Højteknologi på vikingetidens handelspladser

Fantastiske detektorfund indleveres i tusindtal på de danske lokalmuseer i disse år. Genstandene fascinerer umiddelbart ved deres skønhed, sjældenhed, bevaringsgrad, antal og ophav, men tit ved vi desværre ikke så meget om de præcise årsager til de mange fund.

Samlet overblik
I et forskningssamarbejde mellem Odense Bys Museer og det østrigske Ludwig Boltzmann Institut har vi sat os for at finde en løsning på dette problem. Vi har netop afsluttet undersøgelsen af to meget store og fundrige detektorpladser ved hhv. Vester Kærby på Fyn og Havsmarken på Ærø. Undersøgelserne foregik med geomagnetik og georadar (se billedet), og ideen var, at vi med denne teknologi hurtigt kunne danne os et samlet overblik over de meget store arealer og derved forstærke vores viden om de udvalgte findesteder.

Effektiv afklaring
For at afklare om det enkelte fundområde har udgjort en simpel markedsplads, om der har været et mere permanent handels- og håndværkscenter, om der blot er tale om metalfund spredt ved gødskning på de gamle marker eller noget helt andet, er det nødvendigt at kunne kigge under pløjelaget i jagten på stolpehuller, gruber og grøfter. Det er netop dét, vi kan med georadar og geomagnetik - og det samtidig med meget høj hastighed.

Ny viden
Undersøgelserne af de to arealer, begge ca. 15 ha, gennemførtes i uge 38, og allerede nu kan vi se spor, der kan tolkes som klynger af arbejdshytter - såkaldte grubehuse - mens andre områder synes at være uden anlægsspor og andre med koncentrationer af stolpespor. De nye undersøgelser bidrager med helt ny viden, og de giver os samtidig mulighed for at kunne forstå og formidle disse fantastiske lokaliteter på helt nye måder.

Stærkt samarbejde
Projektet er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen og udføres af Odense Bys Museer og Ludwig Boltzmann Instituttet i samarbejde med Langelands Museum og de enkelte lodsejere ved Vester Kærby og Havsmarken, der beredvilligt har ladet os måle på deres jord.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer