Planer for formidling af vikingeborgen Nonnebakken

Rekonstruktion af ringborgen Fyrkat ved Hobro. Tegning: Holger Schmidt.

Vikingeborgen Nonnebakken er Odenses største og væsentligste fortidsminde. Borgen er en af fem danske ringborge fra vikingetiden, der er spredt ud over landet og er opført af Harald Blåtand omkring 980 e.Kr. som led i hans forsøg på at samle det danske rige. Borgene er kæmpemæssige bygværker og kendetegnet ved deres meget ensartede form med voldgrav, vold, porte i de fire verdenshjørner, der er forbundet af to korsveje samt karréer af huse i hver af borgens fjerdedele. Borgene er kæmpe bygværker, og Nonnebakken har en ydre diameter på 180 meter og strækker sig nord-syd fra vejen Nonnebakken til et godt stykke syd for Allégade og øst-vest fra Absalonsgade til Hunderupvej.

Forhindringer for formidlingen
Mens de fire andre danske borge, Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg og Borgring, ligger i det åbne land og relativt let kan formidles i deres helhed, er Nonnebakken placeret i en moderne by med huse, veje, græsplæner og blomsterbede, som på mange måder betyder, at borgen er meget vanskelig at fornemme i bybilledet, om end den fortsat ligger godt bevaret under jorden.

Mulig løsning
Museet har derfor indgået et samarbejde med den anerkendte landskabsarkitekt Erik Brandt Dam for at få et bud på, hvordan en formidling af borgen i 1:1 på stedet kan udtænkes, samtidig med at den nuværende by kan eksistere uforstyrret. Forslaget fra Erik Brandt Dam er endnu ikke finansieret og har heller ikke været gennem det nødvendige myndighedsarbejde kommunalt og nationalt. Så om projektet nogensinde realiseres - og i givet fald hvornår - er endnu usikkert. Men ideerne er spændende og skal derfor præsenteres her. 

Visualisering af landskabsarkitekt
Erik Brandt Dams forslag bygger på en forsimplet illustration af borgen, hvor forløbet af volden markeres. Dette gøres mod nordvest, på Odd Fellow Logens græsareal mod Hunderupvej og Nonnebakken, med en fem meter bred markering i cortenstål, som placeres oven på terrænet og således, at den indvendige del forhøjes ca. 40 cm. Dermed kan man se fra "hjørne" til "hjørne" og fornemme de voldsomme dimensioner af borgen.

Erik Brandt Dams forslag til formidling af vikingeborgen Nonnebakken.

Flere ideer
Indkørslerne til logens plads ligger omtrent, hvor den nordlige og vestlige port var placeret, og de anvendes derfor også til at illudere, at man bevæger sig ind på borgen. I skolegården i Giersings Realskole og i Allégade er det planen at markere voldens forløb i belægningerne. Endelig placeres en model af en ringborg med en diameter på ni meter nord for borgen. Her vil der kunne indgå forskellige informationer om borgen, og måske vil man ved hjælp af f.eks. virtual reality kunne se borgen vokse op af jorden.

En del af verdensarven
Forhåbentlig vil vi over de kommende år kunne fortælle meget mere om formidlingen af Nonnebakken. Vi skylder byens borgere at forsøge at få borgen og den spændende historie, der er knyttet til, yderligere frem i lyset. Nonnebakken har et kæmpe potentiale og indgår bl.a. i et igangværende arbejde om - i en serienominering sammen med de andre danske ringborge fra vikingetiden - at få status som verdensarv.

 

Tilbage til Nyt fra Odense Bys Museer

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer