Spændende nyt om de danske vikingeborge

24. juni 2019

Billede3

Jordradar gav fantastisk ny viden om vikingetidens ringborge

Det vakte stor opmærksomhed, da et hold af specialister fra Wien i marts undersøgte de danske vikingeborge. Med deres avancerede georadarudstyr scannede specialisterne Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og Borgring ved Køge. Udstyret gennemlyser jorden og kan potentielt finde stolpehuller, volde, voldgrave mv. Tiden er siden brugt på at analysere resultaterne, og de foreløbige tolkninger er nu klar. De danske forskere kan røbe, at metoden virker og giver mange nye spændende detaljer om borgene.

 

Indblik i borgenes opbygning

De sort-hvide computerbilleder kan kun tolkes med et trænet øje. Men når man først har sporet sig ind, træder volde, voldgrave, huse mv. frem. Ved Borgring er sporene svære at tolke, men ved de andre borge er der absolut ny viden at hente. Ved Aggersborg ses borgen og spor af en meget stor, ældre landsby, ved Fyrkat synes der i oplandet at kunne tilføjes mange nye grave til de tidligere erkendte, og ved Nonnebakken ses nordport og formentlig dele af de huse på borgfladen, som man gennem de seneste 70 år har eftersøgt. Og meget andet kan føjes til.

Billede4

Kombineres med udgravninger

For at forstå resultaterne af georadar-opmålingerne er der behov for at lave små, målrettede kontroludgravninger for at se, om forskerne finder det, som målingerne antyder. Museerne går derfor allerede nu i gang med at forsøge at indhente de nødvendige tilladelser og håber at kunne udføre udgravningerne i løbet af efteråret. Hvis resultaterne holder vand, står forskerne med absolut banebrydende ny viden om borgene. Denne nye viden vil indgå som et vigtigt element i arbejdet med at gøre vikingeborgene til verdensarv.

 

Internationalt samarbejde

Undersøgelserne er resultat af et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Museum Sydøstdanmark, Aarhus Universitet og Ludwig Boltzmann Instituttet for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien.

 

 

 

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer